LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Začetki

Začetki

Prve slovanske skupine so prišle na Koroško v teku preseljevanja narodov že ob koncu 6. stoletja. Živeli so na območju od Jadrana do Donave in od izvirov Drave do panonske nižine. Središče te zgodnje slovanske države je bilo na Koroškem. In tu, točneje povedano, pri Gospe Sveti in v okolici, na Gosposvetskem polju se je odvijal obred ustoličevanja knezov.

Karantanija je bila več kot 150 let neodvisna, dokler je niso začeli ogrožati vdirajoči Obri. V tej krizi so „Karantanci“ poklicali na pomoč Bavarce. Obrov so se ubranili, toda Karantanci so potem postopoma izgubili svojo neodvisnost in prišli pod frankovsko upravo. Da bi utrdili svojo nadoblast, so novi vladarji umestili nove, njim znane zemljiške gospode in poslali kmete v Karantanijo, da bi jo kolonizirali. V teku naslednjih stoletij je v povezavi s kolonizacijo nastala nemško-slovenska jezikovna meja. Le-ta se od 15. stoletja do srede 19. stoletja ni kaj dosti spremenila.