LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Reorganizacija

Takoj po plebiscitu so zavedne slovenske elite kot npr. duhovnike in učitelje, ki so se javno izrekli za priključitev Kraljevini SHS, premestili v nemške kraje, jih prisili k begu ali zaprli. Ostale Slovence so na osnovi njihove opredelitve l. 1920 razvrščali v „nemštvu prijazne“ in „jugoslovansko usmerjene”. Od prvih se je pričakovala prostovoljna germanizacija, druge pa so diskriminirali kot „iredentiste in izdajalce”. Posledica je bila, da je število tistih, ki so se opredelili kot Slovenci, pri ljudskem štetju l. 1923 drastično upadlo.

Bližajoče se občinske, deželnozborske in državnozborske volitve so preostale slovenske elite prisilile k temu, da so se kljub vsem napadom lotile preureditve svoje društvene, zadružniške in medijske dejavnosti.
Takoj po ustanovitvi Zveze slovenskih zadrug l. 1921 se je konstituiralo „Politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem”. Iz njega se je razvila „Koroška slovenska stranka“, ki je pri volitvah kandidirala kot stranka koroških Slovencev. Že na prvih volitvah je dosegla 2 mandata in ju je obdržala do zadnjih volitev v Prvi republiki l. 1930.

Politično društvo slovenskega prebivalstva ni bilo deležno velike priljubljenosti. Delavstvo in vaški proletariat sta se v okviru socialne demokracije čutila bolje zastopana. Tudi takoimenovano „vaško meščanstvo“ kot socialno odločilen dejavnik je stranki odtegovalo volilce.