LoginENOTNA LISTA


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

STRANKA

Občinske volitve

Na vseh občinskih volitvah je EL dosegla okoli 4.500 do 5.500 glasov, na deželnozborskih volitvah pa okoli 1.000 glasov manj. Samostojne občinske odbornike pa imamo že več kot 65 let (prva kandidatura leta 1950; za časa monarhije ter v medvojnem času je kandidirala stranka koroških Slovencev, predhodnica današnje EL). Leta 1973 je bil ustanovljen "Klub slovenskih občinskih odbornikov". Leta 1991 se je "Klub slovenskih občinskih odbornikov" (včlanjene so bile vse krajevne frakcije) združil z KEL v deželno Enotno listo, ki v današnji obliki obstoja od leta 1991 dalje.

Na zadnjih občinskih volitvah, 1. marca 2015 je EL kandidirala v 21 občinah dvojezične Koroške in dosegla 5.554 glasov. Ni več nastopila v občini Bistrica na Zilji. V občini Vrba so kandidirali kot "Grüne Velden/Vrba". Skupno imamo 58 občinskih odbornic in odbornikov. Samostojen dvojezični občinski odbornik je garant za ohranitev slovenske narodne skupnosti v dvojezični občini.

Franc Jožef Smrtnik in Bernard Sadovnik

Po zelo uspešnih volitvah 1. marca 2015 stavlja EL sedaj župana v tržni občini Železna Kapla-Bela – Franc Jožef Smrtnik, ki je že v prvem krogu volitev branil mesto župana – ter v občini Globasnica – Bernard Sadovnik; prvega podžupana v občini Globasnica – Peter Hutter – ter v občini Železna Kapla-Bela – Gabriel Hribar – in drugega podžupana v Selah – Nanti Olip – ter v Bistrici pri Pliberku – Vladimir Smrtnik. Dodatno imamo v več občinah občinske predstojnike, mdr. mestnega svetnika v Pliberku in od teh volitev naprej tudi v Borovljah.

Rezultati občinskih volitev v drugi republiki

Letoglasovimandati
1950483175
1954438558
1958368541
1964308436
1970246424
1973390840
1979446844
1985461344
1991507450
1997552756
2003563252
2009538150
2015555458


Pripomba k 2015: število glasov je brez Žitare vasi (EL del AFS, ki je imela 422 glasov)

EL je v sledečih južnokoroških občinah zastopana:

Finkenstein/Bekštanj (EL), Ludmannsdorf/Bilčovs (EL), Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku (REgi), Feistritz im Rosental/Bistrica v Rožu (VS/WG), Ferlach/Borovlje (VS/WG), Eberndorf/Dobrla vas (TeamK), Gallizien/Galicija (EL), Globasnitz/Globasnica (EL), Keutschach/Hodiše (GEL), Köttmannsdorf/Kotmara vas (KL), Bleiburg/Pliberk (EL), Rosegg/Rožek (RL), Zell/Sele (EL), St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu (SGS), St. Kanzian/Škocjan (GWL), Schiefling/Škofiče (SGL), St. Margareten im Rosental/Šmarjeta v Rožu (VS/WG), Hohenthurn/Straja vas (WG/VS), Neuhaus/Suha (LNS), Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela (EL), Sittersdorf/Žitara vas (EL del AFS)