LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Želim po najboljših močeh delati za Sele

OSEBNO ...

Želim po najboljših močeh delati za Sele

21.01.2022 - 07:09

V teh dneh smo stopili v novo leto 2022, za katero
vam želim vse najboljše, veliko zdravja, sreče,
Božjega blagoslova, pravih odločitev, korajže,
uspeha, modrosti, svobode in vsega kar si sami
želite.


Ker smo v teh težkih časih vedno spet priča delitvi družbe, ki pogosto sega v žlahto in celo v družine, vam za novo leto želim predvsem edinosti – držimo skupaj.

V preteklem letu sem smel kot občinski odbornik in podžupan sooblikovati razvoj in prihodnost naše občine. Zavedam se odgovornosti, ki sem jo prejel z izvolitvijo v to funkcijo; odločitve občinskega sveta imajo posledice za vse Selanke in Selane, zato jih sprejemam vestno in s potrebnim premislekom. Rad bi poudaril, da občinski svet doživljam kot krog konstruktivnih ljudi, ki iskreno – vsak na svoj način – delajo za dobrobit naše občine, čeprav včasih z različnimi pogledi in predstavami. Prav gotovo h konstruktivnemu sodelovanju med frakcijami prispeva tudi novo razmerje politične moči, politično delo v občinski sobi se je razvilo v tekmo najboljših idej v prid naše skupne domovine. Nova konstelacija od vseh zahteva pripravljenost razumeti drugo stran in iskati kompromise. Da nam to dobro uspeva, se zrcali v velikem številu soglasnih sklepov. Sklenili smo tudi vrsto projektov, ki naj bi jih uresničili v novem letu. Prepričan sem, da jih bomo z vestnim in odgovornim delom dobro izpeljali.

Dokler bom v službi naše občine, želim po najboljših močeh delati za Sele in s tem izpolniti obljubo, ki sem jo dal pri konstitutivni seji.

Danijel Olip
podžupan

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.