LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Manfred Furjan Manfred Furjan
podžupan

roj. 1985
poklic: nameščenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
mag. Sarah Dovjak mag. Sarah Dovjak
občinska odbornica
članica odbora za družinske zadeve, kulturo in mladino
član odbora za zaščito narave, turizem in šport

roj. 1986
poklic: nameščenka
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Florijan Dovjak Florijan Dovjak
občinski odbornik
predsednik kontrolnega odbora

roj. 1979
poklic: namešcenec
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Johann Ogris Johann Ogris
občinski odbornik
nadomestni član občinskega predstojništva
predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo

roj. 1955
poklic: orodjar
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Marko Oraže Marko Oraže
nadomestni občinski odbornik

roj. 1981
poklic: tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
mag. Vesna Stern-Wakounig mag. Vesna Stern-Wakounig
nadomestna občinska odbornica

roj. 1971
poklic: gospodinja
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Germana Jug Germana Jug
nadomestna občinska odbornica

roj. 1967
poklic: nameščenka
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Walter Hribernik Walter Hribernik
roj. 1959
poklic: mehanik
Sele-Srednji Kot/Zell-Mitterwinkel
9170 Sele/Zell
Marjan Olip Marjan Olip
roj. 1954
poklic: kmet
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Roman Roblek Roman Roblek
roj. 1977
poklic: učitelj in kmet
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Inge Olip Inge Olip
roj. 1969
poklic: kmetica
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Ivan Kelih Ivan Kelih
roj. 1977
poklic: nameščenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Matej Čertov Matej Čertov
roj. 1988
poklic: nameščenec
Sele-Srednji Kot/Zell-Mitterwinkel
9170 Sele/Zell
Jožica Mak Jožica Mak
roj. 1950
poklic: upokojenjka
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Martin Dovjak Martin Dovjak
roj. 1970
poklic: učitelj
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Ani Oraže Ani Oraže
roj. 1965
poklic: kmetica
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Annemarie Mak Annemarie Mak
roj. 1984
poklic: nameščenka
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Franz Kelih Franz Kelih
roj. 1961
poklic: poslovodja
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Leopold Roblek Leopold Roblek
roj. 1962
poklic: gozdni delavec
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Toni Olip
roj. 1952
Sele-Šajda/Zell-Schaida

Florian Jug
roj. 1958
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Melanie Dovjak
roj. 1984
Sele-Borovnica/Zell-Freibach

Andrej Olip
roj. 1986
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Jaka Dovjak
roj. 1995
Sele-Borovnica/Zell-Freibach

Martin Kelih
roj. 1988
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Barbara Oraže
roj. 1984
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Andi Jug
roj. 1974
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Danijel Olip
roj. 1991
Sele-Šajda/Zell-Schaida

Franci Mak
roj. 1958
Sele-Borovnica/Zell-Freibach

Verena Olip
roj. 1980
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre