LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

21. 07. Pliberk/Bleiburg - Vidra vas/Wiederndorf, športno igrišče

18. KMEČKI PRAZNIK / SÜDKÄRNTNER BAUERNFEST


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Manfred Furjan Manfred Furjan
podžupan

roj. 1985
poklic: nameščenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
mag. Sarah Dovjak mag. Sarah Dovjak
občinska odbornica
članica odbora za družinske zadeve, kulturo in mladino
član odbora za zaščito narave, turizem in šport

roj. 1986
poklic: nameščenka
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Florijan Dovjak Florijan Dovjak
občinski odbornik
predsednik kontrolnega odbora

roj. 1979
poklic: namešcenec
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Johann Ogris Johann Ogris
občinski odbornik
nadomestni član občinskega predstojništva
predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo

roj. 1955
poklic: orodjar
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Marko Oraže Marko Oraže
nadomestni občinski odbornik

roj. 1981
poklic: tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
mag. Vesna Stern-Wakounig mag. Vesna Stern-Wakounig
nadomestna občinska odbornica

roj. 1971
poklic: gospodinja
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Germana Jug Germana Jug
nadomestna občinska odbornica

roj. 1967
poklic: nameščenka
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Walter Hribernik Walter Hribernik
roj. 1959
poklic: mehanik
Sele-Srednji Kot/Zell-Mitterwinkel
9170 Sele/Zell
Marjan Olip Marjan Olip
roj. 1954
poklic: kmet
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Roman Roblek Roman Roblek
roj. 1977
poklic: učitelj in kmet
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Inge Olip Inge Olip
roj. 1969
poklic: kmetica
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Ivan Kelih Ivan Kelih
roj. 1977
poklic: nameščenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Matej Čertov Matej Čertov
roj. 1988
poklic: nameščenec
Sele-Srednji Kot/Zell-Mitterwinkel
9170 Sele/Zell
Jožica Mak Jožica Mak
roj. 1950
poklic: upokojenjka
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
9170 Sele/Zell
Martin Dovjak Martin Dovjak
roj. 1970
poklic: učitelj
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Ani Oraže Ani Oraže
roj. 1965
poklic: kmetica
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Annemarie Mak Annemarie Mak
roj. 1984
poklic: nameščenka
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Franz Kelih Franz Kelih
roj. 1961
poklic: poslovodja
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
9170 Sele/Zell
Leopold Roblek Leopold Roblek
roj. 1962
poklic: gozdni delavec
Sele-Šajda/Zell-Schaida
9170 Sele/Zell
Toni Olip
roj. 1952
Sele-Šajda/Zell-Schaida

Florian Jug
roj. 1958
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Melanie Dovjak
roj. 1984
Sele-Borovnica/Zell-Freibach

Andrej Olip
roj. 1986
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Jaka Dovjak
roj. 1995
Sele-Borovnica/Zell-Freibach

Martin Kelih
roj. 1988
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Barbara Oraže
roj. 1984
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Andi Jug
roj. 1974
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre

Danijel Olip
roj. 1991
Sele-Šajda/Zell-Schaida

Franci Mak
roj. 1958
Sele-Borovnica/Zell-Freibach

Verena Olip
roj. 1980
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre