LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Danijel OLIP Danijel OLIP
drugi podžupan

roj. 1991
poklic: veroučitelj
Sele-Šajda/Zell-Schaida
Manfred FURJAN Manfred FURJAN
občinski odbornik
nadomestni član občinskega predstojništva
predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo

roj. 1985
poklic: nameščenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Florijan DOVJAK Florijan DOVJAK
občinski odbornik
član odbora za družinske zadeve, kulturo in mladino

roj. 1979
poklic: namešcenec
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Hannes PISKERNIK Hannes PISKERNIK
občinski odbornik
član odbora za zaščito narave, turizem in šport

roj. 1995
poklic: samostojni podjetnik
Sele-Šajda/Zell-Schaida
Marko ORAŽE Marko ORAŽE
občinski odbornik
predsednik nadzornega odbora

roj. 1981
poklic: tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Sarah DOVJAK Sarah DOVJAK
nadomestna občinska odbornica

roj. 1986
poklic: nameščenka
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Johann OGRIS Johann OGRIS
nadomestni občinski odbornik

roj. 1955
poklic: upokojenec
Sele-Šajda/Zell-Schaida
Germana ROBLEK-JUG Germana ROBLEK-JUG
nadomestna občinska odbornica

roj. 1967
poklic: nameščenka
Sele-Šajda/Zell-Schaida
Walter HRIBERNIK Walter HRIBERNIK
nadomestni občinski odbornik

roj. 1959
poklic: upokojenec
Sele-Srednji Kot/Zell-Mitterwinkel
Marjan OLIP Marjan OLIP
nadomestni občinski odbornik

roj. 1954
poklic: upokojenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Roman ROBLEK Roman ROBLEK
roj. 1977
poklic: učitelj in kmet
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Vesna STERN-WAKOUNIG Vesna STERN-WAKOUNIG
roj. 1971
poklic: gospodinja
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Andreas JUG Andreas JUG
roj. 1974
poklic: nameščenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Jožica MAK Jožica MAK
roj. 1950
poklic: upokojenka
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Ani ORAŽE Ani ORAŽE
roj. 1965
poklic: kmetica
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Martin DOVJAK Martin DOVJAK
roj. 1970
poklic: učitelj
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Annemarie MAK Annemarie MAK
roj. 1984
poklic: bančna uslužbenka
Sele-Šajda/Zell-Schaida
Jennifer BRUMNIK Jennifer BRUMNIK
roj. 1994
poklic: nameščenenka
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Peter KELIH Peter KELIH
roj. 1999
poklic: nameščenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Philipp MUTZBAUER Philipp MUTZBAUER
roj. 1980
poklic: nameščenec
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Sabrina SCHÜTT Sabrina SCHÜTT
roj. 1987
poklic: nameščenka
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Jaka DOVJAK Jaka DOVJAK
roj. 1995
poklic: namešcenec
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Franc MAK Franc MAK
roj. 1958
poklic: upokojenec
Sele-Borovnica/Zell-Freibach
Sara OLIP Sara OLIP
roj. 1998
poklic: bančna uslužbenka
Sele-Šajda/Zell-Schaida
Leopold ROBLEK Leopold ROBLEK
roj. 1962
poklic: gozdni delavec
Sele-Šajda/Zell-Schaida
Florian JUG Florian JUG
roj. 1958
poklic: upokojenec
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Franz KELIH Franz KELIH
roj. 1961
poklic: poslovodja
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Barbara ORAŽE Barbara ORAŽE
roj. 1984
poklic: učiteljica
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre
Verena OLIP Verena OLIP
roj. 1980
poklic: nameščenka
Sele-Cerkev/Zell-Pfarre