LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

21. 07. Pliberk/Bleiburg - Vidra vas/Wiederndorf, športno igrišče

18. KMEČKI PRAZNIK / SÜDKÄRNTNER BAUERNFEST


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

PROGRAM

Naš program

Ohraniti kulturno dediščino

Občina je dolžna skrbeti tudi za kulturne vrednote!

 • Večje priznanje vsem društvom, ki delajo doma in prezentirajo občino izven Sel.
 • Finančna podpora društvom po storilnem načelu (Leistungsprinzip).

Jezikovna slika Sel naj se zrcali tudi v javnem življenju!

 • Zaščita in ohranitev pristnosti domačih imen (ledinska, gorska, hišna in druga imena).
 • Dokumentiranje oz. poživitev domačih šeg in navad.

Poživitev lepih biserov selske pokrajine - mlini, žage, stara kmečka arhitektura.

 • Podpora domačim umetnikom.
 • Podpora pri izboljšanju prostorov za kulturno dejavnost.

Mladina - naša prihodnost

 • Pri mladih vzbujati zanimanje za vključitev v dogajanje v domači občini!
 • Ustanovitev nadstrankarskega mladinskega sosveta pri občini.
 • Enkratna finančna podpora za mlade kmetice in kmetje, ki so pripravljeni prevzeti domače kmetije.
 • Vzbujati čut za lepote domačega kraja in ohranitev selske tradicije.
 • Občinska nagrada za najbolj napredne ideje.

Informacija

 • Stvarna in redna informacija za vse občane.