LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Slovenska javna občila

Slovenska javna občila

Javna občila (časopisi, revije, knjige ter radio in televizija) so kot komunikacijska in informacijska sredstva za jezikovne manjšine že od nekdaj posebnega pomena. Brez medijev v materinščini zgublja le-ta pomen in prihaja v nevarnost, da se razvije v „hišni jezik“. Iz pripravljenosti vlad, da pospešujejo javna občila manjšin, lahko razberemo, kakšno važnost polagajo na ohranitev jezikovne raznolikosti. Povsem nepričakovano je bilo za mnoge nemško govoreče dejstvo, da je britanska zasedbena oblast že od julija 1945 naprej spet izdajala slovenski tednik „Koroška kronika“. Dne 6. januarja 1946 so prvič spet oddajali slovenske radijske sporede.

Od junija 1946 naprej so koroški Slovenci sami izdajali „Slovenski vestnik“. Pojmoval se je kot glasilo OF. Njegovo izhajanje je bilo sporno in nekaj časa ga niso izdajali v Celovcu, temveč na Dunaju. Po svoji ustanovitvi je Narodni svet septembra 1949 začel izdajati svoje glasilo „Naš tednik“. Že leto zatem so ga združili s „Koroško kroniko“. Od aprila 2003 izhaja skupni tednik Narodnega sveta koroških Slovencev in Zveze slovenskih organizacij „Novice“. Že od decembra 1945 naprej izhaja cerkveni list „Nedelja“. Periodične publikacije in takoimenovani knjižni dar izdajata od l. 1948 naprej tako Slovenska prosvetna zveza kakor tudi Mohorjeva družba. Izhajali pa sta tudi pomembni literarni reviji „Mladje“ in „Celovški zvon“.

Poleg tega obstajajo na Koroškem tri profilirane založbe: Mohorjeva založba, Založba Drava in Založba Wieser.

V zadnjih letih sta slovensko medijsko ponudbo popestrili radijski postaji „Radio dva“ in „Radio Agora“. Skupaj s slovenskim sporedom ORF oblikujejo sedaj slovenski oz. večjezični celodnevni program na zasebni frekvenci. Po zaslugi poslanca EL v državnem zboru, Karla Smolleja, imamo od leta 1989 naprej tudi polurno televizijo oddajo na mreži ORF.