LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

DVOJEZIČNI KRAJEVNI NAPISI NA KOROŠKEM

Dvojezični krajevni napisi v državah članicah EU

Dvojezični krajevni napisi v državah članicah Evropske unije niso redkost. Simbolizirajo dvojezičnost in prisotnost jezikovne manjšine. Jezik manjšine se v številnih primerih zadevnih območjih govori že dlje časa kot jezik večinskega prebivalstva. Tako obstajajo na nekaterih območjih kot v južnotirolskih dolomitskih dolinah celo trijezične označbe, v številnih državah so nasploh vsepovsod postavljeni dvojezični napisi, ne da bi določali točnega števila pripadnikov manjšine.

Zanimivo je tudi, da so od petnajstih glavnih mest v Evropski uniji dvojezično označena kar tri glavna mesta: Dublin, (irsko, angleško), Bruselj (francosko, nizozemsko) in Helsinki (finsko, švedsko). Za vse države EU pa velja, da se večjezični napisi postavijo samo v jezikih avtohtonih manjšin, torej manjšin, ki že od nekdaj živijo tam. Dvojezični napisi torej pričajo o prisotnosti tradicionalno v regiji zakoreninjenega jezika in so dokaz za to, da ta jezik sprejema in spoštuje tudi večinsko prebivalstvo. Vsepovsod tam, kjer manjkajo dvojezični napisi v jezikih avtohtonih manjšin, je treba dvomiti o kakovosti sožitja med večino in manjšino, ker se manjšini krati osnovna pravica in večinsko prebivalstvo ne priznava in sprejema jezikovne posebnosti manjšine.