LoginENOTNA LISTA


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

STRANKA

Enotna lista | Einheitsliste (EL)

Že vse od demokratizacije volilne pravice v 19. stoletju kandidirajo na občinski ravni slovenske liste. Posamezne frakcije so se leta 1973 združile v Klub slovenskih občinskih odbornikov, ki se je leta 1991 združil s tedanjo KEL (Koroška Enotna lista) v nadregionalno današnjo EL (Enotna lista). S tem naj bi se preprečile dvotirnosti in samostojno politično gibanje koroških Slovencev naj bi se okrepilo.

Naloge EL v sedemdesetih in deloma tudi osemdesetih letih so bile skoraj izključno v zavzemanju za enakopravnost slovenščine in zastopanju slovenske narodne skupnosti. Med centralnimi zahtevami je bil tudi zakonsko urejen mandat v deželnem zboru, podobno kot je to urejeno za razne narodne skupnosti v mnogih deželnih parlamentih v Evropi. Enakopravno sodelovanje narodne skupnosti v zakonodajnih telesih bi po mnenju EL šele omogočila enokpravno partnerstvo večine in manjšine.

V teku let se je EL razvijala naprej in se danes razume tako kot svetovnonazorsko odprta zbirna stranka slovenske narodne skupnost, kakor tudi kot regionalna stranka južnokoroškega prostora, ki je odprta tudi za pripadnike večinskega naroda, ki podpirajo vsebinski program EL.

Vsebinska težišča EL so:

  • jezikovna politika: s ciljem, da se vidi dvojezičnost južne Koroške kot velika priložnost in se zavzema za to, da je slovenščina na vseh ravneh upoštevana kot enakopraven jezik.
  • regionalna politika: s ciljem, da se dvojezična južna Koroška gospodarsko, razvojno in socialno okrepi.
  • sosedska politika: s ciljem, da se odpravijo »meje v glavah« in izkoristijo vse možnosti, ki krepijo dobro sosedstvo in omogočajo neovirano in za obmejno regijo koristno čezmejno sodelovanje.