LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

DVOJEZIČNI POUK

Rekordni delež prijav k dvojezičnemu pouku na Koroškem

Število prijav otrok k dvojezičnemu pouku je v tem šolskem letu (2010/11) doseglo nov rekord. Prvič v zgodovini, torej od leta 1959 naprej, se uči na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona obeh jezikov 43,96 (lani 41,3) odstotka vseh šoloobveznih otrok.

2.110 je prijavljenih
Na območju zakona o manjšinskem šolstvu je v tem letu 73 šol (73), ki jih obiskuje skupno 4.567 otrok, to je za 55 otrok manj kakor lani. K dvojezičnemu pouku je na 68 (67) šolah prijavljenih 1.928 (1.831) deklet in fantov – letos po 50 letih prvič spet v Štefanu na Zilji, kar pomeni 43,96 (41,3) odstotka vseh otrok. K temu prideta še obe dvojezični Ljudski šoli v Celovcu, ki imata skupno 182 (185) učenk in učencev. Trend zadnjih let se torej nadaljuje, delež prijav raste in presega 40-odstotkovno mejo.

Skupno se uči 4.051 (lani 3.979) šolarjev slovenščine
Neobvezno vajo Slovenščina dodatno obiskuje na Koroškem še 74 (37) šolarjev. Na skupno 16 (17) glavnih šolah obiskuje slovenščino 364 (376) učencev.
Zvezno gimnazijo za Slovence v letošnjem šolskem letu obiskuje 503 (532) dijakinj in dijakov, Zvezno dvojezično trgovsko akademijo pa 161 (168). Na zasebni Višji šoli v Šentpetru v Rožu pa je vpisanih skupno 118 (125) dijakov.
Na ostalih splošnih in poklicno izobraževalnih višjih šolah izven veljavnostnega območja manjšinskega šolskega zakona obiskuje skupno 721 (725) dijakov prosti predmet – 336 – ali pa obvezni izbirni predmet Slovenščina – 385. Tako se v šolskem letu 2010/11 uči skupno 4.051 (lani 3.979) šolarjev in dijakov slovenskega jezika.
Statistik in deutscher Sprache als PDF