LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

19. marca 2015

Ustanovna seja novoizvoljejenga občinskega odbora

Ustanovna seja novoizvoljejenga občinskega odbora

09.04.2015 - 10:59

Za EL so zaprisegli Nanti Olip, Manfred Furjan, Sarah Dovjak in Florijan Dovjak več ...

Enotna lista Sele: Personalne spremembe

Florijan Dovjak novi občinski odbornik EL Sele

16.04.2013 - 08:45

Pri Enotni listi v Selah je prišlo v zadnjem času do nekaterih personalnih sprememb: mandat v občinskem odboru je moral odložiti Roman Roblek, ker je zaradi številnih ugodnosti v študijskem mestu Gradec tja preložil tudi svoje začasno glavno bivališče. več ...

NAŠ PROGRAM

  • Ohraniti kulturno dediščino
  • Občina je dolžna skrbeti tudi za kulturne vrednote!
  • Jezikovna slika Sel naj se zrcali tudi v javnem življenju!
  • Poživitev lepih biserov selske pokrajine - mlini, žage, stara kmečka arhitektura.
  • Mladina - naša prihodnost
  • Stvarna in redna informacija za vse občane.

več ...

TERMINI


Trenutno ni terminov