LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Uvod

„Spori znotraj slovenske narodne skupnosti“, „Predstavitev novega slovenskega tednika 'Novice’“, „Slovenskemu radiu grozi ukinitev“, „Dvojezični pouk“, „Spor zaradi dvojezičnih krajevnih napisov“, „Slovenski kulturni dnevi“, „Odškodnina za koroške Slovence“... tako ali podobno se glasijo veliki naslovi v koroških javnih občilih v zadnjih mesecih. – Toda kdo so Slovenci, o katerih je govor, kje živijo in predvsem od kdaj naprej živijo tam? Zakaj obstajajo konflikti s "temi" Slovenci? Zakaj potrebujemo dvojezičnost? Vprašanja, ki se jih v javnih občilih sploh ne ali komaj tematizira.

Prav v diskusijah o dvojezičnih krajevnih napisih se je pogosto pojavljalo nerazumevanje za to, zakaj naj bi dobili dvojezične krajevne napise ravno Slovenci na Koroškem, turški zdomci npr. na Predarlskem, ki jih je v nekaterih občinah mnogo več kot 10 % celotnega prebivalstva, pa ne. Tu je treba razlikovati med „novimi“ manjšinami, ki so se priselile šele zadnjem času in staroselskimi - avtohtonimi manjšinami. Avtohtone manjšine živijo že stoletja v deželi.

Ta stran Vam v strnjeni obliki ponuja celovit pregled zgodovine koroških Slovencev tako, da boste lahko izvedeli vse, kar Vas zanima in boste marsikateri problem v zvezi s slovensko narodno skupnostjo tudi lažje razumeli.
Nemška brožura kot PDF (2,3MB)