LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Zadruge

Pomemben element ekonomskega pospeševanja koroških Slovencev so bile slovenske zadruge. Prav tu so Slovenci imeli neke vrste pionirsko vlogo. Prva podeželska kreditna zadruga na Koroškem je bila ustanovljena l. 1872 v Št. Jakobu v Rožu. Bila je ena prvih v Avstriji. Do začetka 1. svetovne vojne so v tedanji kronovini Koroški ustanovili nad 50 slovenskih kreditnih, proizvodnih in živinorejskih zadrug. Njihova vloga je bila družbeno integrativna. Poleg pospeševanja svojih članov so z redno podporno dejavnostjo vplivale na kulturno, versko, politično in socialno področje življenja.