LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Prvi koraki v smeri „poravnave škode“

Prvi koraki v smeri „poravnave škode“

„Provizorična koroška deželna vlada“ se je že na svoji prvi seji intenzivno ukvarjala z vprašanjem odškodnine za „izseljence“. Vzrok temu je bilo po eni strani pravo obžalovanje, po drugi strani pa tudi zunanjepolitični kalkul. Ozemeljske zahteve jugoslovanske vlade so bile znane. Upali so, da bi s hitro „poravnavo škode“ lahko preprečili, da bi Slovenci podprli zahteve po priključitvi.

Junija 1945 je „Kosultativni deželni odbor“ priznal velike zasluge slovenskega dela koroškega prebivalstva v boju proti nacističnemu režimu in sklenil vrsto Slovencem prijaznih ukrepov. Deportacije slovenskih družin so bile preklicane in njihova posestva naj jim bi bila vrnjena, slovenska kulturna in gospodarska združenja naj bi bila obnovljena, priseljenci iz nemškega rajha naj bi zapustili južno Koroško, obnovljena naj bi bila utrakvistična šola in slovenščina naj bi bila priznana kot uradni jezik. Le o pristojnostih za izvedbo je odločala britanska vojaška vlada.