LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Novo šolstvo?

Novo šolstvo?

Osemdeseta leta 20. stoletja so bila čas nove diskusije o šolstvu. Konec leta 1982 je Koroška domovinska služba (Kärntner Heimatdienst) zahtevala ločitev slovensko in nemško govorečih otrok v ljudskih šolah. Na osnovi sporazuma med tremi vodilnimi strankami v deželi je bil zakon o manjšinskem šolstvu na Koroškem spremenjen v smislu pretežne ločitve šolarjev po kriterijih učnega jezika kljub kritiki slovenskih organizacij zoper ločevanju. Tudi v naslednjih letih je bilo šolsko vprašanje v središču javne pozornosti. Diskusija se je dotikala vprašanj kvalifikacije učiteljev, zaposlenih v dvojezičnem šolstvu, mnenja so se razhajala in se še razhajajo pri vprašanju, ali morajo vodje šol izkazati ustrezno dvojezično kvalifikacijo ali ne.

Na drugi strani pa obstajo tudi številne izboljšave v šolski ponudbi: od l. 1989 naprej obstaja v Št. Petru pri Št. Jakobu v Rožu zasebna Višja šola za gospodarske poklice s pravico javnosti, v šolskem letu 1990/91 je bila ustanovljena Dvojezična zvezna trgovska akademija, s čimer je bila izpolnjena stara zahteva slovenskih organizacij. Od l. 1989/90 naprej imajo otroci možnost za obisk konfesionalne in od l. 1990/91 naprej javne dvojezične ljudske šole v Celovcu. Poleg tega se je uveljavila tudi Slovenska glasbena šola.

L. 2001 je deželna vlada sprejela koroški zakon o skladu za pospeševanje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev (dež. zak. list št. 74/2001).