LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

DVOJEZIČNI KRAJEVNI NAPISI NA KOROŠKEM

Dvojezični krajevni napisi v državah članicah EU

Dvojezični krajevni napisi v državah članicah Evropske unije niso redkost. Simbolizirajo dvojezičnost in prisotnost jezikovne manjšine. Jezik manjšine se v številnih primerih zadevnih območjih govori že dlje časa kot jezik večinskega prebivalstva. Tako obstajajo na nekaterih območjih kot v južnotirolskih dolomitskih dolinah celo trijezične označbe, v številnih državah so nasploh vsepovsod postavljeni dvojezični napisi, ne da bi določali točnega števila pripadnikov manjšine.

Zanimivo je tudi, da so od petnajstih glavnih mest v Evropski uniji dvojezično označena kar tri glavna mesta: Dublin, (irsko, angleško), Bruselj (francosko, nizozemsko) in Helsinki (finsko, švedsko). Za vse države EU pa velja, da se večjezični napisi postavijo samo v jezikih avtohtonih manjšin, torej manjšin, ki že od nekdaj živijo tam. Dvojezični napisi torej pričajo o prisotnosti tradicionalno v regiji zakoreninjenega jezika in so dokaz za to, da ta jezik sprejema in spoštuje tudi večinsko prebivalstvo. Vsepovsod tam, kjer manjkajo dvojezični napisi v jezikih avtohtonih manjšin, je treba dvomiti o kakovosti sožitja med večino in manjšino, ker se manjšini krati osnovna pravica in večinsko prebivalstvo ne priznava in sprejema jezikovne posebnosti manjšine.