LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
„Za rešitev, ki je dobra in v skladu z ustavo«

Frakcijski vodja občinske frakcije "Team Kramer Dobrla vas" Štefan Kramer:

„Za rešitev, ki je dobra in v skladu z ustavo«

27.05.2011 - 11:20

Dobrolska občinska frakcija »Team Kramer« se veseli, da bo glede dvojezičnih krajevnih napisov in slovenščine kot uradnega jezika prišlo do rešitve. Hkrati podpira »Team Kramer« ljudsko iniciativo, ki je glede slovenščine kot uradnega jezika v Dobrli vasi izrazila svoje pomisleke.

»Iz zahtev ljudske iniciative», tako frakcijski vodja Stefan Kramer, »je jasno razvidno, da ljudska iniciativa ne zavrača kompromisa kot takšnega. Pri srcu pa ji je rešitev, ki je dobra in ki je predvsem v skladu z ustavo. Zato je pomembno, da se še pred sklepanjem novega zakona opozarja na pomanjkljivosti.«

Pri tem je treba upoštevati predvsem to, da gre pri načrtovani ureditvi uradnega jezika v Dobrli vasi jasno za poslabšanje statusa quo za občanke in občane. Dobrolski občani in občanke, ki so v preteklosti imeli pravico, da uporabljajo slovenščino kot uradni jezik, in so to pravico tudi koristili, naj bi z novim ustavnim zakonom naenkrat izgubili to pravico. S tem bi naenkrat uničili tudi dobro živeto prakso, ki nikogar ne zapostavlja. Tako poslabšanje statusa quo bi pri ustavnopravni preveritvi gotovo padlo.

Samo rešitev, ki je v skladu z ustavo, ne bo prolongirala konfliktov in omogočila dober in miren razvoj v prihodnosti. To pa je gotovo tisto, kar si želijo Dobrolčanke in Dobrolčani ter sploh vsi Korošci«, poudarja frakcijski vodja Stefan Kramer.