LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Obcinske volitve

Zmagoviti koroški Slovenci.

Zmagoviti koroški Slovenci.

21.03.2015 - 22:27

Na lokalnih volitvah se je v južnih občinah avstrijske Koroške avtonomna politična stranka manjšine Enotna lista odlično odrezalaPredsednik.
Članek Borisa Jauševeca v Večeru 18.3.2015


Ali je tak volilni rezultat čudež, ko pa koroški Slovenci predstavljajo na av-strijskem Koroškem in v njenih 132 občinah po uradnem štetju le okoli tri odstotke prebivalstva, ali pa vendarle posledica premišljene politične strate-gije, smo v senci slavja volilne zmage Bernarda Sadovnika v domači globa-sniški gostilni Huld v nedeljo vprašali predsednika Enotne liste Gabriela Hri-barja. Gabriel Hribar, ki je med drugim na teh volitvah postal podžupan Žele-zne Kaple, je povedal: "Ne, to ni čudež! K temu uspehu so nam pomagali trije glavni dejavniki. Enotna lista se je tako kot naš župan Franc Jožef Smrtnik od-ločila delati politiko za vse občane ne glede na narodnostno pripadnost. Prav v Železni Kapli so v zadnjih šestih letih ljudje spoznali, da je lahko župan, ki je vsem znan kot pokončen in zaveden Slovenec, zelo uspešen. Njegov primer, med drugim je njegova občina postala energijsko najbolj avtonomna na Koro-škem in je šesta v Evropi, nam je služil kot zgled za vso južno Koroško. Drugi dejavnik je, da se je klima na Koroškem po letu 2011 spremenila. To je bilo leto, ko smo dobili dodatne dvojezične kra-jevne napise, kar je razelektrilo odnose med slovensko in nemško govorečimi prebivalci. Tretje pa je, da smo se za nastop na teh volitvah začeli pripra-vljati že pred letom in pol. Vzpostavi-li smo komunikacijo z volivci po vseh možnih kanalih, še posebej mislim tu na družabna omrežja. Dali smo jim tako ustrezne signale ob tem, da sta naša kandidata v Železni Kapli in v Globasnici dovolj sijala že sama zase."Hribar vidi v vsem tudi zaslugo strankine širine. "Na naše volilne liste smo vključili tudi veliko mladih. Pred-vsem pa smo se odprli nemško govore-či večini. Na naših listah namreč vsak deseti kandidat ne zna slovensko. To je integracijski model, kakor ga razu-memo v naši stranki. Pravzaprav je obratno usmerjen, kakor integracijski model dojemajo v večinskih, zveznih strankah. Na naše liste smo uvrstili tiste pripadnike večine, ki so solidar-ni z manjšino. To se nam je obresto-valo in skupaj s temi ljudmi nam bo uspelo obdržati našo deželo na poti napredka. Kajti če bomo imeli uspešno gospodarstvo, bo to dobro za vse in posebno tudi za koroške Slovence, da bomo spričo tega lahko uresničili še več pravic, ki nam pripadajo."
... celotni članek Večer 18.3.2015