LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Kulturno življenje

Kulturno življenje

Slovenska kulturna društva so začela delovati že takoj po plebiscitu. Organizirana so bila v „Slovenski krščansko-socialni zvezi“ (od l. 1934 naprej „Slovenska prosvetna zveza“). Od l. 1927 naprej je prosvetna zveza upravljala tudi osrednjo knjižnico z dragocenimi rokopisi. Kulturna društva so opravljala pomembno funkcijo pri gojitvi slovenskega jezika in slovenske kulture ter ohranjanju slovenske narodne zavesti. Poleg zborovskega petja in amaterskega gledališča so kulturna društva ustanavljala in vdrževala tamburaške skupine, skrbela za izobraževanje odraslih, pripravljala tečaje slovenskega jezika in gospodinjske tečaje za dekleta. Organizirala so tudi zborovska tekmovanja in gostovanja v Sloveniji. Preden so zbori in amaterske gledališke skupine s svojimi programi smeli stopiti pred publiko, so morali predložiti vsa besedila pesmi in gledaliških iger cenzuri koroških oblasti. Cenzurirali so tudi slovenske prevode.

Pospeševanje slovenskega kulturnega življenja, ki ga je deželni zbor obljubil neposredno pred plebiscitom, je v bistvu izostalo. Na predlog o skrajšanem postopku socialnih demokratov l. 1925 so se pričela pogajanja o kulturni avtonomiji, ki pa so l. 1930 končno spodletela.