LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

AKTUALNO

Predšolska vzgoja

Zaščita slovenščine v predšolski vzgoji

31.05.2022 - 10:33

Enotna lista je leta 2017 na Dialogforumu vložila zahtevo za ureditev kvalitetne in enakovredne uporabe slovenščine v dvojezičnih javnih vrtcih.
Po skoraj petih letih sta sedaj bila storjena prva dva koraka v smer izboljšanja jezikovnih kompetenc, katere bi naj posledično omilile velike izzive dvojezičnega pouka v osnovnih šolah. Enotna lista z zadovoljstvom pozdravlja potrditev jezikovnega pedagoškega koncepta za javne dvojezične vrtce. Preko 15a sporazuma med zvezno vlado in deželo bodo kot vabilo za občine, ki so nositelji javnih vrtcev, na razpolago dodatna finančna sredstva za pospeševanje jezikovnih kompetenc. več ...

Deželno zborovanje EL

Preložitev deželnega zborovanja Enotne liste

18.05.2022 - 10:30

Predsedstvo deželne Enotne liste / Einheitsliste (EL) je na svoji včerajšnji seji analiziralo anketo, ali naj EL samostojno kandidira na deželnozborskih volitvah 2023 ali ne. več ...

RSS-Feed?

rss

RSS je družina XML datotečnih oblik za spletno zlaganje, ki ga uporabljajo spletne strani, ki nudijo novice, ter tako imenovani spletni dnevnik (angl. weblog). Programom, ki ga imenujemo bralec virov (angl. feed reader) ali agregator, pomaga uporabniku poenostaviti dostop do številnih RSS-virov, tako da jim daje poenoten vmesnik ter samodejno prenaša najnovejše vsebine izbranih RSS-virov.

Ti programi so navadno oblikovani kot dodatek spletnemu brskalniku ali programu za elektronsko pošto, obstajajo pa tudi samostojni programi. Nekateri drugonamenski programi imajo sedaj tudi vgrajeno podporo za branje RSS-virov.

Die EL RSS-Feeds

Weblog naročiti Novice naročiti