LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Predšolska vzgoja

Zaščita slovenščine v predšolski vzgoji

31.05.2022 - 10:33

Enotna lista je leta 2017 na Dialogforumu vložila zahtevo za ureditev kvalitetne in enakovredne uporabe slovenščine v dvojezičnih javnih vrtcih.
Po skoraj petih letih sta sedaj bila storjena prva dva koraka v smer izboljšanja jezikovnih kompetenc, katere bi naj posledično omilile velike izzive dvojezičnega pouka v osnovnih šolah. Enotna lista z zadovoljstvom pozdravlja potrditev jezikovnega pedagoškega koncepta za javne dvojezične vrtce. Preko 15a sporazuma med zvezno vlado in deželo bodo kot vabilo za občine, ki so nositelji javnih vrtcev, na razpolago dodatna finančna sredstva za pospeševanje jezikovnih kompetenc.


Da so nujno potrebni nadaljni koraki dokazuje zadnjič v šolskem letu 2016/17 od direkcije za izobraževanje izvedena evalvacija znanja slovenščine pri vstopu v prvi razred osnovne šole. Na vseh šolah v veljavnostnem območju manjšinskošolskega zakona je v prvem razredu komaj 97 učencev slovenščino obvladalo v zadostni meri. Statistika ne izkazuje števila iz Slovenije priseljenih šolarjev.
Predsednik EL Hribar: »Za dejansko zaščito slovenskega jezika na ravni predšolske vzgoje na žalost še manjka nekaj korakov, za katere na minuli seji Dialogforuma ni bilo odgovorov.«
Kot prvo manjka še bistveni element zagotavljanja kvalitete. Ali bo izveden eksterni nadzor, za katerega je pristojna dežela Koroška, ni določeno in tudi ni bil del razprave.
Manjka še definicija, kdaj je vrtec dvojezičen vrtec.
Za trajnostno zagotovilo zaščite slovenskega jezika v predšolski vzgoji je seveda potreben ustrezen zakon, ki ga deželni glavar trenutno še odklanja.
Predsednik Hribar: »Veljati mora železno pravilo, kar se obljublja staršem, mora biti tudi izpolnjeno!«