LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Novelizacija Koroškega splošnega občinskega reda

Deželno vodstvo Enotne liste zahteva okrepitev nadzornih pravic v K-AGO

05.08.2022 - 14:20

Pred kratkim sta dve stranki izstopili iz občinskega sveta občine Šentjakob/St Jakob, ker vladajoča stranka samovoljno vlada nad opozicijo. Deželno vodstvo* Enotne liste (EL) izraža solidarnost z vsemi občinskimi svetniki, ki so odstopili iz tamkajšnjega občinskega sveta, in je globoko zaskrbljeno zaradi razlogov, ki so pripeljali do tega koraka. Zato deželno vodstvo EL zahteva okrepitev nadzornih pravic v okviru načrtovane spremembe Koroškega splošnega občinskega reda (K-AGO).

V zadnjem času občinski svetniki vse pogosteje opozarjajo deželno EL, da je v nekaterih absolutno vodenih občinah nadzorno funkcijo mogoče izvajati le v omejenem obsegu. Poleg tega imajo številni občinski svetniki pri nadzornih dejavnostih težave z nedoslednimi in nedostopnimi podlagami. Ko opozorijo na te nepravilnosti, jim večinska stranka pogosto prepreči poročanje in jih preglasuje v nadzornem odboru.

Ta težava je predvsem posledica dejstva, da v K-AGO sestava nadzornega odbora sloni na razmernostno volilnem pravu. To pomeni, da lahko večinska frakcija preglasuje druge stranke v nadzornem odboru. Tudi dejstvo, da poročevalca izvoli večina članov nadzornega odbora, je privedlo do tega, da v Šentjakobu ne predsednik nadzornega odbora poroča občinskemu svetu, temveč občinski svetnik večinske stranke. Tovrstni predpisi so iz vidika učinkovitnosti usodni, saj lahko vladajoča večina narekuje poročilo ter poročanje in ju tako oblikuje v lastno korist.

Za iskanje veliko boljših rešitev je dovolj, če pogledamo onkraj deželnih meja. Salzburški občinski red na primer določa, da mora biti vsaka v občinski svet izvoljena stranka, zastopana v nadzornem odboru z istim številom članov. Poleg tega zgornjeavstrijska uredba o nadzornem odboru določa, da je za poročanje avtomatično pristojen predsednik nadzornega odbora.

Zato deželno vodstvo EL poziva deželnozborske poslance,

• da v okviru sprememb K-AGO jasno okrepijo kontrolne in nadzorne pravice.
• da seklenejo takojšnjo spremembo tretjega odstavka 77. člena K-AGO tako, da poročanje v nadzornem odboru opravlja predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik
• da upoštevajo salzburško uredbo v spremembo K-AGO v smislu, da je vsaka stranka zastopana v nadzornem odboru z istim številom članov.


*Pripomba: Deželno vodstvo EL sestavljajo predstavniki vseh 21 občinskih list EL ter vsi zbornični svetniki, župani, podžupani EL ter EL predsedstvo.