LoginŽITARA VAS / SITTERSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Žitara vas / Sittersdorf

Mag. Andreas Hren Mag. Andreas Hren
občinski odbornik

roj. 1984
Goritschach/Goriče
Michael Kampusch
nadomestni občinski odbornik

roj. 1972
Goritschach/Goriče
Ing. Johann Micheuz Ing. Johann Micheuz
roj. 1976
poklic: nameščenec
Sittersdorf/Žitara vas
BEd Gabriel Gregorn
roj. 1992
poklic: učitelj
Dullach/Dule
Brigitte Pesjak
roj. 1963
poklic: nastavljenka
Kleinzapfen/Malčape
Mag. Peter Stern
roj. 1967
poklic: samostojen
Rückersdorf/Rikarja vas
Helene Petek Helene Petek
roj. 1965
poklic: nastavljenka
Altendorf/Stara vas
Peter Korpitsch
roj. 1961
poklic: nsstavljenec
Kristendorf/Kršna vas
Dkfm. Josef Habernik
roj. 1946
poklic: penzionist
Rückersdorf/Rikarja vas
Benjamin Petek Benjamin Petek
roj. 1982
poklic: nastavljenec
Sagerberg/Zagorje
Dr. Karl Hren
roj. 1973
poklic: poslovodja
Goritschach/Goriče
Dr. Brigitte Einspieler Urban
roj. 1959
poklic: Ärztin zdravnica
Goritschach/Goriče
Johann Schumer
roj. 1960
poklic: polizist
Rückersdorf/Rikarja vas
Paul Stern Paul Stern
roj. 1964
poklic: nastavljenec
Altendorf/Stara vas