LoginŽITARA VAS / SITTERSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Žitara vas / Sittersdorf

PROGRAM

Naš program

  • Okolje, naš kapital
  • Dvojezičnost – pošten pristop
  • Življenje na vasi – pospeševati, povrednotiti


Več v folderju (PDF)