LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

21. 07. Pliberk/Bleiburg - Vidra vas/Wiederndorf, športno igrišče

18. KMEČKI PRAZNIK / SÜDKÄRNTNER BAUERNFEST


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Pliberk: dvojezični literarni natečaj

Koroška v besedi - Kärnten wortwörtlich

15.05.2012 - 09:25

Referat za kulturo mestne občine Pliberk pod vodstvom mestn. sv. Jurija Mandl (EL) razpisuje dvojezični literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno literarno besedilo na prosto temo.

Besedila morajo biti napisana v slovenskem ali v nemškem jeziku.

Obseg prispevkov:
Lirika: 7 - 9 pesmi, Proza: 6 - 8 tipkanih strani A4, velikost pisave: 12, presledek med vrstami:1,0.

Nagrada:
LIRIKA: €700,-
PROZA: € 700,-


Tipkana besedila morajo biti opremljena s šifro.
Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z isto šifro.

Tipkana besedila je potrebno poslati v dveh izvodih do 31. avgusta 2012 na naslednji naslov:

Kulturreferat der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk
Referat za kulturo mestne občine Pliberk
10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg/Pliberk


eMail: bleiburg(at)ktn.gde.at
tel: 04235 2110-13

KOMENTARJI