LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Občinske volitve 2009

EL se izreka za neodvisno nadzorstveno oblast za občine

04.02.2009 - 11:49

Pn: Podpredsednik Olip meni, nadzorstvena oblast v sedajšnji obliki je "brezzobi tiger"

V številnih občinah slišimo o problemih z zlorabo oblasti s strani županov. Direktne volitve županov so njihov položaj še ojačile. Ni pa prišlo do ukrepov, ki bi ojačili tudi nadzor nad delom županov. Kontrolni odbori v občinah to funkcijo niso v stanju učinkovito in v zadostni meri izvajati. Vse večkrat pride do zlorabe položaja in do nekorektne porabe javnih sredstev s strani županov in nihče nima možnosti, da to prepreči.


"Tako imenovane pritožbe na nadzorni organ se izkazujejo vedno bolj kot brezzobi tiger", kritizira s tem v zvezi podpredsednik EL in podžupan Nanti Olip. Občinski oddelek deželne vlade, ki opravlja nalogo nadzorstvene oblasti, je vezan na navodila nadrejenih in ne more delovati neodvisno. "Zato tudi ne preseneča, da se domala nobena pritožba na to oblast proti kakemu županu ne izide negativno za župana", kritizira Olip.

Enotna lista zato zahteva delitev občinskega oddelka na dva pododdelka: na eni strani servisni oddelek za občine v zdajšnji obliki, na drugi strani pa neodvisna nadzorstvena oblast po modelu neodvisnih upravnih senatov. "Samo nepolitična in neodvisna oblast lahko zagotovi objektiven in stvaren nadzor nad poslovanjem posameznih županov", zaključuje Olip.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.