LoginBEKŠTANJ / FINKENSTEIN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bekštanj / Finkenstein

Zaupajte domačim ljudem - EL Bekštanj

Občinske volitve 2021

Zaupajte domačim ljudem - EL Bekštanj

03.02.2021 - 15:50

S tem geslom se bomo sodelavke in sodelavci Enotne liste Bekštanj lotili dela. Dvojezičnost kot del naše identitete naj postane vidna tudi v javnosti.

Smo za odprto in tolerantno občinsko politiko. Tudi vnaprej se bomo zavzemali za potrebe vseh občank in občanov in samostojno in neodvisno zastopali njihove interese.
Zaupajte nam! 28. februar - lista 5 Folder (pdf)

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.