LoginBEKŠTANJ / FINKENSTEIN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bekštanj / Finkenstein

PROGRAM

Vaš hvas v občini

Za zdravo okolje

Okolje in kmetijstvo

 • povišanje podpor za alternativne energetske projekte
 • podpora kmetom pri negi pokrajine
 • vključevanje prebivalstva pri oblikovanju vaških centrov
 • olajšanje kmečkih kooperacij
 • preprečanje visokohitrostne železnice

Za boljšo življenjsko kvaliteto

Gospodarstvo in turizem

 • realizacija koncepta za regionalni razvoj
 • previdno koriščanje logističnega centra ALP-LOG v skladu z naravo
 • poživitev prekomejnega sodelovanje
 • razvoj turizma posebno na področju "počitnica na kmetijah"
 • nadaljevanje izgradnje pločnikov in kolesarskih poti

Za medsebojno razumevanje

Sožitje, kultura in izobraževanje

 • močnejše izpostavljanje dvo- in večjezičnosti naše regije
 • mladinska in kulturna dejavnost kot pospeševanje regionalne zavesti
 • večjezično predšolsko izobraževanje v naših vrtcih
 • podpora pri negi ostarelih soljudi