LoginBEKŠTANJ / FINKENSTEIN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bekštanj / Finkenstein

PROGRAM

Vaš hvas v občini

Za zdravo okolje

Okolje in kmetijstvo

 • povišanje podpor za alternativne energetske projekte
 • podpora kmetom pri negi pokrajine
 • vključevanje prebivalstva pri oblikovanju vaških centrov
 • olajšanje kmečkih kooperacij
 • preprečanje visokohitrostne železnice

Za boljšo življenjsko kvaliteto

Gospodarstvo in turizem

 • realizacija koncepta za regionalni razvoj
 • previdno koriščanje logističnega centra ALP-LOG v skladu z naravo
 • poživitev prekomejnega sodelovanje
 • razvoj turizma posebno na področju "počitnica na kmetijah"
 • nadaljevanje izgradnje pločnikov in kolesarskih poti

Za medsebojno razumevanje

Sožitje, kultura in izobraževanje

 • močnejše izpostavljanje dvo- in večjezičnosti naše regije
 • mladinska in kulturna dejavnost kot pospeševanje regionalne zavesti
 • večjezično predšolsko izobraževanje v naših vrtcih
 • podpora pri negi ostarelih soljudi