LoginKOTMARA VAS / KÖTTMANNSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Kotmara vas / Köttmannsdorf

Vabilo / Einladung

Naslednja občinska seja / Nächste Gemeinderatssitzung 3.11.2014

24.10.2014 - 08:20

Ponedeljek / Montag, 3.11.2014 18:00
na občini Kotmara vas - sejna soba / im Gemeindeamt Köttmannsdorf - Sitzungssaal

Alle Tagesordnungspunkte sind öffentlich / Vse točke dnevnega reda so javne.

Dnevni red / Tagesordnung več ...

Vabilo / Einladung

Občinska seja / Gemeinderatssitzung 26.08.2014

19.08.2014 - 09:08

Torek / Dienstag, 26.08.2014 18:00
na občini Kotmara vas - sejna soba / im Gemeindeamt Köttmannsdorf - Sitzungssaal

Die Tagesordnungspunkte 1 – 10 sind öffentlich / Točke 1 – 10 dnevnega reda so javne.
Der Tagesordnungspunkt 11 ist nicht öffentlich / Točka 11 dnevnega reda ni javna.

Dnevni red / Tagesordnung več ...

Občinska seja

Občinska seja od 31.03.2014: Tri predlogi ter eno vprašanje EL

04.04.2014 - 11:28

Na občinski seji, ki je bila v ponedeljek, 31.03.2014, je občinski svetnik EL Rudi Kullnig v okviru ure za vprašanja, stavil županu vprašanje glede prestavitve kotmirške krajevne table v "Sonnenhangstraße" v Trabesinje in potem spet nazaj. Župan je odgovoril, da je v obeh primerih okrajno glavarstvo to hotelo tako imeti. več ...

Vabilo / Einladung

Občinska seja / Gemeinderatssitzung

21.03.2014 - 16:28

Ponedeljek / Montag, 31.03.2014 18:00
na občini Kotmara vas - sejna soba / im Gemeindeamt Köttmannsdorf - Sitzungssaal

Alle Tagesordnungspunkte sind öffentlich / Vse točke dnevnega reda so javne.

Dnevni red / Tagesordnung več ...

Vabilo / Einladung

Občinska seja / Gemeinderatssitzung 24.06.2013

18.06.2013 - 13:50

Ponedeljek / Montag, 24.06.2013 18:00
na občini Kotmara vas - sejna soba / im Gemeindeamt Köttmannsdorf - Sitzungssaal

Točke 1 do 10 dnevnega reda so javne, točka 11 ni javna / Die Tagesordnungspunkte 1 bis 10 sind öffentlich, Punkt 11 ist nicht öffentlich. več ...

Občinska seja

Dve vprašanji ter predlog EL na občinski seji

26.03.2013 - 22:23

Na občinski seji 26.3.2013 je občinski svetnik EL Rudi Kullnig stavil dve vprašanji glede trenutnega stanja EL predloga (obč. seja 11.04.2011) v povezavi s kolesarsko stezo ter glede EL predloga (obč. seja 10.07.2012) v povezavi s spominsko tablo in predlagal, naj se pokaže razstavo ob 70. obletnici deportacije koroških Slovencev tudi v Kotmari vasi. več ...

Družabnost

EL srečanje ob mavžni

EL srečanje ob mavžni

19.02.2013 - 08:49

Preteklo nedeljo, 17. februarja, je Enotna lista Kotmara vas prvič vabila na družabno srečanje ob mavžni. Ob jedači in pijači so se udeleženci pogovarjali s predstavniki EL Kotmara vas o aktualnih političnih temah na komunalni in deželni ravni. več ...

Občinska seja 29.10.2012

Rudi Kullnig nov občinski odbornik EL v Kotmari vasi

02.11.2012 - 10:19

Na zadnji občinski seji v ponedeljek, 29.10.2012, je dolgoletni občinski svetnik Enotne liste v Kotmari vasi, prof. Jože Wakounig, bil samo še kot gost oz. poslušalec navzoč. več ...

Občinska seja

Naprava za fotovoltaiko pri komunalnem centru / Predlogi na občinski seji

01.08.2012 - 08:21

Na svoji seji v torek, 10. 7.2012, je kotmirški občinski svet soglasno sprejel načelni sklep o sodelovanju pri ekološkem programu e5. Program je predstavil Jan Lüke, sodelavec na pristojnem oddelku koroške deželne vlade. Cilj je kar se da smotrna uporaba obnovljive energije. več ...

Pliberk: dvojezični literarni natečaj

Koroška v besedi - Kärnten wortwörtlich

15.05.2012 - 09:25

Referat za kulturo mestne občine Pliberk pod vodstvom mestn. sv. Jurija Mandl (EL) razpisuje dvojezični literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno literarno besedilo na prosto temo. več ...