LoginKOTMARA VAS / KÖTTMANNSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Kotmara vas / Köttmannsdorf

Občinska seja

Kotmara vas: Presežek v obračunu za leto 2011

27.03.2012 - 11:59

Obračun za leto 2011 je izkazal (poročilo nadzornega odbora od 27.2.2012), da je občina Kotmara vas prigospodarila v letu 2011 presežek v višini 240.623,81 evra. Ta vsota odpira nova vrata za investicije, tako v rednem (prihodki 240.600.- iz presežka, izdatki 254.800.-) kakor v izrednem proračunu (prihodki in izdatki 724.200.-). več ...

Občinska seja:

Kotmara vas: Občinska podpora gospodarstvu

12.08.2011 - 19:16

Na seji v ponedeljek, 8. avgusta, je bil ob navzočnosti okrajnega glavarja Johannesa Leitnerja za novega 2. podžupana potrjen Gottfried Ternjak (SPÖ), ker je bil Valid Hanuna iz zasebnih vzrokov oddal vse svoje občinske funkcije. Ternjakov namestnik v občinskem predstojništvu je Heinz Struger. Ternjak je tudi novi predsednik odbora za družine, mladino ter socialne zadeve. več ...

Občinska seja

Predlogi EL na današnji občinski seji

08.08.2011 - 14:59

Sledeče predloge bo predstavnik Enotne liste Kotmara vas, občinski odbornik mag. Jože Wakounig, na današnji občinski seji oddal: več ...

Kotmara vas: občinska seja

Občina bo odkupila zemljišče za trgovsko središče

21.06.2011 - 14:57

Najobširnejši sklop na občinski seji v Kotmari vasi v torek, 14.6.2011, je bila sanacija ljudske šole vključno s prizidkom za glasbeno šolo. V zvezi s preslojitvami denarnih sredstev je bilo treba tudi spremeniti izredni proračun 2011 in srednjeročni finančni načrt 2012-2014. Za letos je namenjenih € 728.000. več ...

Občinska seja

EL-Kotmara vas vložila predlog za kolesarsko pot Čahorče-Vetrinj

19.04.2011 - 13:22

V letu 2010 je občina Kotmara vas prigospodarila presežek v višini 45.670 evrov. Ta denar se bo uporabil med drugim za izredne projekte, ki niso bili v proračunu za leto 2011. Na sporedu občinske seje v ponedeljek, 11. aprila, je bila še vrsta drugih točk. več ...

EL-INFO-LIST

Izšla aktualna številka “Naša občina / Unsere Gemeinde”

Izšla aktualna številka “Naša občina / Unsere Gemeinde”

21.12.2010 - 12:50

Božična izdaja občinskega lista EL Kotmara vas – december 2010

vsebina: več ...

EL-INFO-LIST

Izšla aktualna številka “Naša občina / Unsere Gemeinde”

Izšla aktualna številka “Naša občina / Unsere Gemeinde”

14.09.2010 - 15:57

Občinski list EL Kotmara vas – september 2010

vsebina: več ...

Kulturna dediščina

Jozi Pack prejel “Drabosnjakovo priznanje” SPZ

Jozi Pack prejel “Drabosnjakovo priznanje” SPZ

11.06.2010 - 09:47

V torek, 8. junija 2010 je Jozi Pack iz Kotmare vasi v k&k - Centru v Šentjanžu v R. prejel "Drabosnjakovo priznanje" Slovenske prosvetne zveze za dolgoletno nesebično delo pri zbiranju slovenskih narečnih hišnih in ledinskih imen na dvojezičnem ozemlju Koroške. več ...

Občinska seja

Kotmara vas: EL predlaga učno pot o ledinskih in hišnih imenih

18.05.2010 - 12:26

Na seji kotmirškega občinskega sveta v torek, 11.5.2010, je Jože Wakounig v imenu EL predložil, naj občina v naslednjem uradnem sporočilu opozori na to, da je SPD Gorjanci prejelo 20.4.2010 v Salzburgu skupaj s puškarji ("pileji") iz Borovelj in s še 16 drugimi pobudami UNESCO-vo nagrado za nesnovno kulturno dediščino. več ...

Občinska seja

Predlog EL na današnji obč. seji: v povezavi s UNESCO priznanjem naj občina uredi učno pot

11.05.2010 - 13:49

Na občinski seji danes zvečer bo Enotna lista Kotmara vas vložila sledeči samostojni predlog: več ...