LoginKOTMARA VAS / KÖTTMANNSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Kotmara vas / Köttmannsdorf

PROGRAM

Prihodnosti in soncu naproti!

To je geslo za občinske volitve 1.3.2009. Vodilo nas bo tudi v naslednjih letih. Življenjski prostor nam je le posojen za čas našega življenja, ohraniti ga moramo naslednjim rodom.

Naša prizadevanja

 • Demokracija, kultura, sožitje
  Ohranitev demokratične pravne države
  Enakopravnost, medsebojno spoštovanje med obema narodoma na Koroškem
  Ohranitev in krepitev žive jezikovne ter kulturne dediščine
 • Mladina, šola, zdravje
  Dodatna jezikovna ponudba v otroškem vrtcu
  Boj proti zasvojenosti z mamili in pomoč prizadetim
  Mladinski center za smiselno oblikovanje prostega časa
  Nega bolnikov na domu
  Ponudbe za starejše ljudi (»zdrav duh v zdravem telesu«)
 • Gospodarstvo, kmetijstvo
  Zdravo kmetijstvo
  Ustvariti ustrezno infrastrukturo, da mladini ne bo treba bežati v večja središča
  Ohranitev pošte in trgovine v Kotmari vasi
  Sodelovanje pri nadregionalnih in drugih projektih, ki jih podpira EU
 • Varnost
  Večja varnost na cesti z ustreznimi omejitvami hitrosti
  Cona 30 km na uro v Kotmari vasi
  Kolesarska steza in pot za pešče od Čahorč do Vetrinja
 • Okolje
  Ohranitev zdravega okolja
  NE hitri železnici skozi Rož; Rož je že preveč obremenjen
  Sončna energija in zemeljska toplota; obnovljiva energija
  Vozne skupnosti, skupni elektromobil
  Sanacija v Reki

Program kot PDF