LoginKOTMARA VAS / KÖTTMANNSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Kotmara vas / Köttmannsdorf

Rudolf Kullnig Rudolf Kullnig
občinski odbornik

roj. 1972
poklic: nameščenec
Köttmannsdorf/Kotmara vas
Daniele Tschertou Daniele Tschertou
nadomestna občinska odbornica

roj. 1963
poklic: dipl. fizioterapevtka
Köttmannsdorf/Kotmara vas
Ing. Črtomir Jank Ing. Črtomir Jank
roj. 1961
poklic: samostojni računalniški strokovnjak
Köttmannsdorf/Kotmara vas
Svetlana Wakounig Svetlana Wakounig
poklic: Znanstvena sodelavka ekonomska univerza Dunaj
roj. 1992
Köttmannsdorf/Kotmara vas
Borut Živkovič Borut Živkovič
poklic: bančni nameščenec
roj. 1977
Köttmannsdorf/Kotmara vas
Johann Dragaschnig Johann Dragaschnig
poklic: revizor
roj. 1959
Tschachoritsch/Čahorče
Bojan Jože Wakounig Bojan Jože Wakounig
poklic: novinar
roj. 1973
Köttmannsdorf/Kotmara vas
Patrick Muri Patrick Muri
roj. 1974
poklic: inštalater
Gaisach/Čežava
Jože Wakounig Jože Wakounig
poklic: upokojenec
roj. 1941
Köttmannsdorf/Kotmara vas