LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

ODPRI GALERIJOKmetijstvo

Podpis 4-letnega programa AGRASLOMAK

Podpis 4-letnega programa AGRASLOMAK

24.10.2014 - 09:34

Koordinacija AGRASLOMAK, ki zastopa »zamejske« slovenske kmete iz Italije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije (Koroške), je na svojem 9. zasedanju v Prezidu na Hrvaškem 22. oktobra podpisala program za naslednja 4 leta ter peticijo, naslovljeno na na ministra Dejana Židana (kmetijstvo), Gorana Žmauca (Slovenci v zamejstvu in po svetu) ter na državni sekretarko za evropsko kojezijsko politiko Alenko Smrkolj.

AGRASLOMAK, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije zahteva od treh ministrstev, da se zamejske Slovence bolj aktivno vključuje v čezmejne evropske projekte.

Glede na to, da se nahajamo tik pred začetkom nove finančne perspektive 2014 – 2020 se slovenske zamejske kmetijske organizacije želijo aktivno vključiti v posamezne projekte, ki bodo doprinesli k nadaljnemu razvoju na področju kulinarike in turizma, ki sloni tudi na kmetijskih osnovah.

Na ministra in na državno sekretarko se obračajo zamejski kmetje s želejo za podporo pri vključevanju v čezmejne projekte, v katerih vidijo možnosti za razvoj obmejnega prostora ter s tem tesnejše navezave z matično državo.

Svoje aktivnosti in dejavnosti izvajamo vsaka od kmetijskih organizacij v svoji državi v obmejnem prostoru ter preko lastništva zemlje na kmetijah ohranjamo narodnostno identiteto. Praviloma so vsa štiri obmejna področja sosednjih držav Slovenije kjer se Slovenci nahajamo manj razvita iz zgodovinskih in političnih danosti. Preko čezmejnih programov EU je bilo v preteklosti izvedenih kar nekaj dobrih projektov, ki so pozitivno učinkovali pri razvoju teh obmejnih krajev.

9. seja AGRASLOMAK se je končala s predstavitvijo slovenskih kmetij na Hrvaškem. Koordinator AgraSLomak Vladimir Čeligoj je med drugim predlagal, da bi se zamejski kmetje lahko predstavili tudi na Pliberškem Jormaku. 4 letni program pa predvideva vrsto točk strokovne izmenjavi med vsemi petimi državami.

Predstavnik SJK DI Štefan Domej je poudaril pomen sodelovanja vseh slovenskih kmetov. Domej je povabil kmetijskega ministra Dejana Židana na Koroško in izrazil pripravljenost za pripravo skupnega nastopa kmetov na Pliberškem jormaku 2015.