LoginRSS-Feed Blog-Home

MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
27.03.
2012

Skupno zastopstvo

Apovnikov model NOVEGA Koordinacijskega odbora

Želja po čim večji enotnosti znotraj političnih struktur koroških Slovencev je med ljudmi na terenu velika. Prav tako zavedanje, da v pogajanjih s političnimi predstavniki deželnih in zveznih oblasti dosežemo rezultate tudi samo tedaj, če nastopamo enotno. To so izhodišča, ki terjajo odločitve. Predstavniki vseh treh političnih organizacij in EL smo se zato dogovorili, da je potrebno na novo formirati Koordinacijski odbor in tako narediti prvi pomemben korak v smeri "SKUPNE STREHE" vseh, kar bi tak gremij vsekakor lahko bil.

Eden najbolj uglednih in tudi kompetentnih pravnikov narodne skupnosti, dr. Pavle Apovnik, je prevzel nalogo, da izdela na podlagi dogovorov predsednikov osnutek za NOVI KOKS.

Glavne točke Apovnikovega predloga so:
1.) NSKS, ZSO in SKS imenujejo po 3 predstavnike v ožji KOKS. EL in DESKAN pa po 1 brez glasovalne pravice.
2.) Predsedstvo v gremiju se menjava v obdobju enega leta med tremi predsedniki političnih organizacij.
3.) V ožjem KOKS - u je princip soglasja. Kar pomeni, da so sklepi veljavni šele, če soglašajo vsi deveti predstavniki organizacij.
4.) Če ožji KOKS ne pride do soglasnega sklepa, sledi tri tedenska faza "ohladitve" in se potem ožji KOKS sestane ponovno.
5.) Če tudi v drugi rundi ne pride do soglasnega sklepa, se zadeva predloži v sklepanje razširjenemu koordinacijskemu odboru.
6.) Razširjeni KOKS sestavlja po 10 predstavnikov NSKS, ZSO, SKS, EL in DESKAN. Vsak član v tem gremiju ima tudi fiksno določenega namestnika.
7.) Razširjeni KOKS sklepa z dvotretjinsko večino.
8.) O sklepih tega gremija se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi predsedniki 5 političnih struktur in so vse te organizacije vezane na sklepe.

Model je v bistvu nadgradnja pravilnika, ki ga je leta 2000 za KOKS med NSKS in ZSO izdelal tedanji poslovodeči predsednik NSKS, mag. Rudi Vouk. Predlog kot ga je spisal dr. Apovnik bo sedaj šel v gremije posameznih organizacij v presojo in odločanje.

Iz vidka EL je jasno predvsem to, da bomo podprli vse, kar bo okrepilo enotnost odločanja v narodni skupnosti v pomembnih vprašanjih. Tu ni važno to, kdo je večji, lepši ali pomembnejši, pač pa le to, kaj lahko ojači pozicijo narodne skupnosti v nastopanju navzven. Iz tega vidika je Apovnikov predlog vsekakor dobra osnova, na kateri bi lahko nastala nova in bolj učinkovita streha političnih struktur koroških Slovencev.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.