LoginGLOBASNICA / GLOBASNITZ


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Globasnica / Globasnitz

PROGRAM

Težišča našega prihodnjega občinskega dela

SAMOSTOJNOST pri oskrbi s pitno vodo

 • dolgorčno zagotoviti zadružno oskrbo s pitno vodo v občini
 • zaščititi vrelce na Peci pred onesnaževanjem
 • zagotoviti vodne zadruge z nadomestno vodno oskrbo
 • preprečiti razprodajo domače vode

URESNIČITEV decentralnega čiščenja vodnih odplak

 • decentralno čiščenje vodnih odplak z zadrugami
 • socialno prilagojenje pristojbine za čiščenje vodnih odplak
 • zmanjšanje stroškov z dodatnimi podporami EU
 • omogočiti lastno sodelovanje pri gradnji kanala
 • socialni načrt za priključek na kanal

KORIŠČENJE domačih surovin in zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

 • svetovanje in pospeševanje pri preusmeritvi na biološko maso
 • skupno organizirano pridobivanje surovin ter predelava in prodaja v občini z vključitvijo kmetov

PARTNERSTVO med starimi in mladimi

 • komunikacijska in varstvena ustanova za upokojence in otroke kot razbremenitev za družine in zaposlene
 • servis za upokojence (pomoč pri nakupovanju, uradnih obiskih ali hišnih delih in podobno)
 • časovna borza za dnevno hišno delo

SKUPNA PRIHODNOST za ohranitev domače infrastrukture

 • dolgoročna ohranitev pošte, žandarmerije, šole, vrtca itd.
 • nakup in ureditev gradbenih zemljišč ter prodaja po ugodnih cenah domačinom
 • ohranitev in naselitev novih podjetij
 • ojačitev lokalne infrastrukture s pomočjo čezmejnega sodelovanja