LoginGLOBASNICA / GLOBASNITZ


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Globasnica / Globasnitz

Bernard Sadovnik Bernard Sadovnik
župan

roj. 1964
poklic: nastavljenec
Podroje / Podrain
Peter Hutter Peter Hutter
1. podžupan

roj. 1973
poklic: nastavljenec
Večna vas/Wackendorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Mag. Milena Lipuš - Hartmann Mag. Milena Lipuš - Hartmann
občinska odbornica

roj. 1984
Strpna vas / Traundorf
9143 Smihel / St. Michael
Hannes Guggenberger Hannes Guggenberger
občinski odbornik

roj. 1965
poklic: poslovodja
Mala vas / Kleindorf
9142 Globasnica / Globasnitz
Hanzej Bricman Hanzej Bricman
občinski odbornik

roj. 1960
poklic: mizar
Strpna vas/Traundorf
9143 Šmihel/St. Michael
Christian Koren Christian Koren
občinski odbornik

roj. 1965
Podroje / Podrain
9142 Globasnica / Globasnitz
Florian Primosch Florian Primosch
občinski odbornik

roj. 1981
poklic: nastavljenec
Strpna vas / Traundorf
9143 Smihel / St. Michael
Veronika Stern Veronika Stern
občinska odbornica

roj. 1973
poklic: učiteljica
Podroje/Podrain
9142 Globasnica / Globasnitz
Marko Perč Marko Perč
nadomestni občinski odbornik

roj. 1986
poklic: učitelj
Šteben / St. Stefan
9142 Globasnica / Globasnitz
Jakob Greiner
nadomestni občinski odbornik

roj. 1998
Podroje / Podrain
9142 Globasnica / Globasnitz
Hubert Johann Dumpelnik Hubert Johann Dumpelnik
nadomestni občinski odbornik

roj. 1956
poklic: upokojenec
Šteben/St.Stefan
9142 Globasnica/Globasnitz
Stefanie Müller-Kordesch
nadomestna občinska odbornica

roj. 1978
poklic: nastavljenka
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Andreas Pitschek Andreas Pitschek
nadomestni občinski odbornik

poklic: zidar
Šteben/St.Stefan
9142 Globasnica/Globasnitz
Branko Hudl
nadomestni občinski odbornik

roj. 1976
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Tatjana Gabriela Božič Tatjana Gabriela Božič
nadomestna občinska odbornica

roj. 1966
poklic: učiteljica
Podroje/Podrain
9142 Globasnica/Globasnitz
Tanja Nachbar
nadomestna občinska odbornica

roj. 1979
poklic: učiteljica
Večna vas/Wackendorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Marjan Wutte
roj. 1995
poklic: študent
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Dominik Haschej
roj. 1989
poklic: kmet
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Stanko Sadovnik
roj. 1997
poklic: študent
Podroje/Podrain
9142 Globasnica/Globasnitz
Karl Sadjak
9142 Globasnitz/Globasnica
poklic: mesar
Podjuna/Jaunstein
9142 Globasnica/Globasnitz
Christian Mario Fratschko Christian Mario Fratschko
roj. 1967
poklic: avtomehanik
Večna vas/Wackendorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Marko Gregorič Marko Gregorič
roj. 1961
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Erich Schmautzer
roj. 1983
Šteben/St.Stefan
9142 Globasnica/Globasnitz
Hubert Kordež Hubert Kordež
roj. 1960
poklic: kmet
Podjuna/Jaunstein
9142 Globasnica/Globasnitz