LoginBOROVLJE / FERLACH


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Borovlje / Ferlach

PROGRAM

Naš program

Občina in infrastruktura

  • »Zdrava občina« za zdrave občane.
  • Posebna podpora mladini.
  • Posebna skrb za starejše občane in onemogle.

Večje podpore za obrobne kraje

  • srednjeročni cilj je energetsko neodvisna občina na osnovi trajnostnih domačih obnovljivih energetskjih virov
  • več kvalitetnih in enakovrednih delovnih mest za ženske

Kultura, vzgoja in izobrazba

  • Življenje v dveh kulturah sta bogastvo in zaklad. To hočemo ohraniti našim otrokom in jim s tem zagotoviti najboljše razvojne možnosti
    za prihodnost.