LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Zgledna ureditev otroške oskrbe v Selah

Odprtje dvojezičnega otroškega vrtca, varstva in otroških jasli

Odprtje dvojezičnega otroškega vrtca, varstva in otroških jasli

15.11.2007 - 22:09

Od septembra letos naprej je otroška oskrba v Selah postavljena na dobre noge. V novo opremljenih in v ta namen adaptiranih kletnih prostorih Ljudske šole v Selah je začel delovati otroški vrtec, ki zajema oskrbo otrok od prvega leta naprej vse tja do varstva. Partnerja pri tej zgledni ureditvi otroške oskrbe sta občina Sele in Dvojezični otroški vrtec "Ti in jaz" iz Borovelj

V veliko veselje in zadovoljstvo staršev in otrok je uspelo v Selah postaviti na noge oskrbo otrok v Dvojezičnem otroškem vrtcu, ki se je ugnezdil v kletnih prostorih Ljudske šole v Selah.
Po začetnih zapletih - prvotno sta se pogajala župan in vodja občinskega urada (oba Wassner)- glede vodenja vrtca z organizacijo Nothilfswerk iz Celovca, z večinskim sklepom SPÖ-frakcije naj bi to nalogo potem prevzela " Kindernest Gmbh." s sedežem v Celovcu, preden končno le ni uspelo s pomočjo staršev in v sodelovanju vseh frakcij poiskati rešitev, ki se je uveljavila: Strateško partnerstvo občine Sele z Dvojezičnim otroškim vrtcem "Ti in jaz" iz Borovelj. Iskrena hvala velja predsedniku boroveljskega vrtca, mag. Romanu Verdelu z odborom in sodelavkami, prav tako pa vodji otroškega vrtca v Selah, Claudii Ogris, ki je skupno z Jano Wutte prevzela to zanimivo in odgovorno nalogo.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.