LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

PROGRAM

Naš program

Ohraniti kulturno dediščino

Občina je dolžna skrbeti tudi za kulturne vrednote!

 • Večje priznanje vsem društvom, ki delajo doma in prezentirajo občino izven Sel.
 • Finančna podpora društvom po storilnem načelu (Leistungsprinzip).

Jezikovna slika Sel naj se zrcali tudi v javnem življenju!

 • Zaščita in ohranitev pristnosti domačih imen (ledinska, gorska, hišna in druga imena).
 • Dokumentiranje oz. poživitev domačih šeg in navad.

Poživitev lepih biserov selske pokrajine - mlini, žage, stara kmečka arhitektura.

 • Podpora domačim umetnikom.
 • Podpora pri izboljšanju prostorov za kulturno dejavnost.

Mladina - naša prihodnost

 • Pri mladih vzbujati zanimanje za vključitev v dogajanje v domači občini!
 • Ustanovitev nadstrankarskega mladinskega sosveta pri občini.
 • Enkratna finančna podpora za mlade kmetice in kmetje, ki so pripravljeni prevzeti domače kmetije.
 • Vzbujati čut za lepote domačega kraja in ohranitev selske tradicije.
 • Občinska nagrada za najbolj napredne ideje.

Informacija

 • Stvarna in redna informacija za vse občane.