LoginŽITARA VAS / SITTERSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Žitara vas / Sittersdorf

Občinsko delovanje in zahvala dolgoletni občinski odbornici Brigiti Einspieler-Urban

Letno zborovanje žitrajske EL

Letno zborovanje žitrajske EL

10.11.2010 - 11:45

Preteklo soboto (6. novembra) je EL Žitara vas vabila na letno zborovanje, namenjeno izmenjavi in usklajevanju stališč glede občinskopolitičnih zadev. Ob tej priložnosti se je frakcijski vodja Pavli Stern zahvalil magistri Kerstin Urban za opravljeno diplomsko delo na temo učinkovitost oskrbe ostarelih ob primeru tozadevnega načrtovanega projekta za Žitaro vas. Poleg občine je njeno diplomsko delo finančno podprla tudi žitrajska Enotna lista.

Pavli Stern in Benjamin Petek sta prav tako predstavila frakcijsko delo v preteklem letu. Navzoči so izčrpno razpravljali o nameravanem zaprtju ljudske šole v Šentlipšu in si bili edini, da bo treba izkoristiti vse možnosti, da ne bi prišlo do zaprtja šole.

Zborovanja sta se udeležila tudi predsednik deželne EL Vladimir Smrtnik in podpredsednik Nanti Olip. Zahvalila sta se dolgoletni občinski odbornici Brigiti Einspieler-Urban za vestno sodelovanje v prid samostojnemu gibanju.

Na sliki z leve:
podredsednik EL Nanti Olip, obč. odbornika EL Žitara vas Pavli Stern in Benjamin Petek, dolgoletna obč. odbornica dr. Brigita Einspieler-Urban, predsednik EL Vladimir Smrtnik

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.