LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Vodna zadruga za čiščenje odplak Aich/Dob

Zbornični svetnik Štefan Domej: »Stališče ministra nasprotuje načelu pravičnosti«

22.09.2011 - 10:48

V imenu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) sta zbornična svetnika Štefan Domej in župan Franc Jožef Smrtnik pisno in ustno intervenirala pri kmetijskem ministru Nikiju Berlakovichu, da bi ministrstvo pomagalo prizadetim članom nekdanje vodne zadruge za čiščenje odplak Aich/Dob. Pri tem gre za okoli 150 gospodinjstev, ki morajo plačevati nadpovprečne pristojbine, čeprav niso imeli možnosti, da bi odločilno vplivali na poslovanje zadruge. Sedaj je SJK prejela od kmetijskega ministra negativen odgovor, kar je za zborničnega svetnika Domeja »docela nerazumljivo«.

»Kakor znano, prejemajo zadruge podpore tako od zvezne vlade kakor od dežele. K temu pride, da se neštetokrat podpirajo projekti in pobude vsevprek. Denar se meče skozi okno, v primeru zadruge Aich/Dob pa ni pripravljenosti, da bi ministrstvo pomagalo, čeprav gre v tej zadevi za navadne občane, ki so postale žrtve raznih dejavnikov in neugodnih neokoliščin. Taka politika je jasno naperjena proti podeželju in njenemu prebivalstvu«, tako Domej.

Štefan Domej opozarja, da dobivajo v Avstriji od ministrstva in dežele vse zadruge podpore, samo vodna zadruga Aich/Dob je ne dobi. »To jasno nasprotuje načelu pravičnosti. Takšno merjenje z dvojnimi merili s strani ministra je več ko nerazumljivo«, poudarja zbornični svetnik SJK Domej.