LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

USPEŠNE KANDIDATURE

Veselimo se številčne kandidature v 22 občinah.

Veselimo se številčne kandidature v 22 občinah.

08.02.2015 - 14:53

Ponostni smo na odlične kandidate od Straje vasi do Suhe. Na listah našega samostojnega in neodvisnega političnega gibanja kandidira 598 kandidatov. 15% je starih manj kot 30 let. 10% je ne-slovenskogovorečih.

Bekstanj 15 (pod 30 let 2) (ne-slovenskogovoreči 0)
Bilčovs 26 (7) (0)
Bistrica pri P. 50 (8) (11)
Bistrica v R. 24 (2) (2)
Borovlje 50 (7) (7)
Dobrla vas 20 (1) (1)
Galicija 17 (2) (0)
Globasnica 63 (9) (1)
Hodiše 20 (2) (3)
Kotmara vas 9 (1) (0)
Pliberk 52 (6) (2)
Rožek 15 (1) (3)
Sele 34 (6) (0)
Suha 30 (6) (15)
Straja vas 9 (2) (3)
Šentjakob 32 (3) (2)
Škocjan 46 (6) (1)
Škofiče 13 (1) (2)
Šmarjeta v R. 7 (1) (1)
Vrba 7 (1) (0)
Železna Kapla 45 (9) (3)
Žitara vas 14 (5) (1)