LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

USPEŠNE KANDIDATURE

Veselimo se številčne kandidature v 22 občinah.

Veselimo se številčne kandidature v 22 občinah.

08.02.2015 - 14:53

Ponostni smo na odlične kandidate od Straje vasi do Suhe. Na listah našega samostojnega in neodvisnega političnega gibanja kandidira 598 kandidatov. 15% je starih manj kot 30 let. 10% je ne-slovenskogovorečih.

Bekstanj 15 (pod 30 let 2) (ne-slovenskogovoreči 0)
Bilčovs 26 (7) (0)
Bistrica pri P. 50 (8) (11)
Bistrica v R. 24 (2) (2)
Borovlje 50 (7) (7)
Dobrla vas 20 (1) (1)
Galicija 17 (2) (0)
Globasnica 63 (9) (1)
Hodiše 20 (2) (3)
Kotmara vas 9 (1) (0)
Pliberk 52 (6) (2)
Rožek 15 (1) (3)
Sele 34 (6) (0)
Suha 30 (6) (15)
Straja vas 9 (2) (3)
Šentjakob 32 (3) (2)
Škocjan 46 (6) (1)
Škofiče 13 (1) (2)
Šmarjeta v R. 7 (1) (1)
Vrba 7 (1) (0)
Železna Kapla 45 (9) (3)
Žitara vas 14 (5) (1)