LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
Rudi Vouk: glavni kandidat LIF na Koroškem

Državnozborske volitve 2008

Rudi Vouk: glavni kandidat LIF na Koroškem

30.07.2008 - 14:31

Vodstvo LIF je danes predstavilo koroškega Slovenca Rudija Vouka kot glavnega kandidata LIF na Koroškem. Priznani odvetnik bo tudi govornik za ustavna vprašanja LIF.

Vouk je v avstrijski javnosti nase opozoril s pravdami v zvezi s slovenskimi napisi na področju južnokoroške topografije in kot zagovornik pravic koroških Slovencev. V toku kandidature bo obnovljeno zavezništvo med LIF in EL iz 1990-ih let na podlagi dogovora. Ta dogovor omogoča EL popolno avtonomijo v vprašanjih manjšinske politike in vso podporo LIF za pozicije EL.

„Za kandidaturo sem se odločil predvsem zaradi tega, da poleg svojega odvetniškega delovanja v prihodnje tudi aktivno delujem pri oblikovanju zakonskih osnov za boljšo zaščito manjšin“, je menil novi govornik za ustavna vprašanja LIF Vouk po tiskovni konferenci na Dunaju.
Kot neutrudni zagovornik pravic koroških Slovencev pomeni Voukova kandidatura za LIF tudi, da bo Vouk zavest o zaščiti in varovanju pravne države vnesel tudi v zvezno politiko.
„Rudi Vouk bo v pralamentu glas tistih, ki ga sicer nimajo“, je podkrepila glavna kandidatka LIF dr. Heide Schmidt. Vsakdo da lahko pade v vlogo manjšine in naloga LIF je skrb, da pravna država funkcionira. Predvsem na področju uveljavitve razsodb ustavnega sodišča glede krajvenih napisov na Koroškem, vendar tudi na področju beguncev in tujcev je močan glas danes bolj potreben kot kdajkoli.
„Liberalci hočemo prevzeti odgovornost, da temelji pravne države spet pridejo v zavest in središče politike. Za to so potrebne nove opcije mimo ponovitve velike koalicije in smrtnega greha vladne udeležbe strank FPÖ in BZÖ“, je dejal zvezni govornik LIF Alexander Zach. Zach je podkrepil pripravljenost LIF, da prevzame tudi vladno odgovornost.


Rudi Vouk
življenjepis

Mag. Rudi VOUK, roj. 19.3.1965 v Celovcu, doma v Dobrli vasi.
Matura na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, študij prava na Dunaju, po študiju pripravnik v odvetniški pisarni Grilc v Celovcu, od leta 1997 dalje samostojen odvetnik v tej pisarni.
Politične funkcije:

1991 - 1997 tajnik Enotne liste, stranke koroških Slovencev. Od 1995 dalje občinski odbornik Enotne liste v Dobrli vasi, pri volitvah 1997 je Enotna lista prvič dosegla mesto v občinskem predstojništvu, do leta 2003 referent te občine za kulturo, kmetijstvo in okolje.

1999 - 2000 poslovodei predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, v tem času obnovitev Koordinacijskega odbora koroških Slovencev in ureditev razširjenega Koordinacijskega odbora kot najvišjega usklajevalnega gremija koroških Slovencev. V tem obdobju tudi član sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja na Dunaju. Od leta 2003 naprej podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev.

1998 je dosegel odločitev ustavnega sodišča, da je slovenščina pred okrajnimi glavarstvi in deželnimi uradi pripuščena tudi za občane, ki niso doma v uradno priznanih dvojezičnih občinah.

2000 je ustavno sodišče na njegovo pritožbo razveljavilo dele uredbe o dopustitvi slovenščine kot uradni jezik in odločilo, da je tudi v občini Dobrla vas slovenščina pripuščena kot uradni jezik.

Leta 2001 je ustavno sodišče po njegovi pritožbi razveljavilo 25 % klavzulo v zakonu o narodnih skupinah in dele Uredbe o dvojezični topografiji na Koroškem, odločilo je, da za dvojezične krajevne napise zadostuje 10 % slovenskega prebivalstva skozi daljše obdobje. Tedaj je ustavno sodišče razveljavilo enojezično krajevno tablo v Škocjanu. Pravtako po njegovi pritožbi je ustavno sodišče konec leta 2005 potrdilo to judikaturo in razveljavilo tudi enojezične krajevne napise v Pliberku in Drveši vasi.

2000-2001 predsednik Zbora narodnih predstavnikov NSKS

od 2003 podpredsednik NSKS

2008 kandidat LIF pri državnozborskih volitvah 2008