LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
»Ljudsko povpraševanje ogroža kompromis«

Predsednik EL Vladimir Smrtnik zagovarja paket z dvojezičnimi napisi

»Ljudsko povpraševanje ogroža kompromis«

27.04.2011 - 10:19

»Po 56 letih neizpolnjevanja Avstrijske državne pogodbe bi pričakovali, da bi se zvezna in deželna politika odločila za velikodušnejšo rešitev odprtih vprašanj«, tako predsednik Enotne liste (EL) Vladimir Smrtnik ob doseženem sporazumu glede vprašanja dvojezičnih napisov.

»Predstavniki narodne skupnosti so daleč skočili čez lastno senco, česar ne moremo trditi o predstavnikih zvezne in deželne vlade. Naravnost v posmeh pravni državi pa je predvidena ureditev glede uradnega jezika za Dobrlo vas in Škocjan. Taka ureditev jasno nasprotuje načelu enakosti.«

Kljub temu zagovarja predsednik EL Smrtnik kompromis, ker si od te rešitve pričakuje novo kakovost sožitja. »Upam na nujno potrebno spremembo miselnosti, ki bi omogočila, da bi dvojezičnost postala samoumevna. Moramo podvzeti vse, da osvobodimo južnokoroško regijo iz kleščnega prijema narodnostnega konflikta.«

Jasni NE pa prihaja od Smrtnika, kar zadeva napovedano ljudsko povpraševanje, s katerim se je pri pogajanjih uveljavil predsednik FPK Uwe Scheuch. »Kaj naj tako ljudsko povpraševanje prinese razen popolnoma nepotrebne potrate denarja in vnašanja konfliktov v dvojezične vasi«, se sprašuje Smrtnik. Prav tako se sprašuje predsednik EL: »Imajo duhovni očetje tega ljudskega povpraševanja sploh interes, da pride do pomiritve narodnostnega konflikta?« Smrtnik poziva predsednika FPK Scheucha, da se v interesu dežele Koroške odpove ljudskemu povpraševanju.