LoginBILČOVS / LUDMANNSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bilčovs / Ludmannsdorf

Maria Hedenik Maria Hedenik
občinska odbornica in članica občinskega predstojništva

članica odbora za gradbeništvo, prostorski načrt, ceste, vodno oskrbo/odstranjevanje odplak, kmetijstvo in gozdarstvo

članica odbora za družine, generacije in izobrazbo

roj. 1965
poklic: podjetnica
Wellersdorf/Velinja vas
Janja Einspieler Janja Einspieler
občinska odbornica

predsednica nadzornega odbora

članica odbora za turizem, kulturo, zdravstvo, nego, socialne zadeve in šport

roj. 1982
poklic: učiteljica
Ludmannsdorf/Bilčovs
Mag.a Breda Gspan Mag.a Breda Gspan
občinska odbornica

roj. 1982
poklic: socialna pedagoginja
Ludmannsdorf/Bilčovs
Mag. (FH) Stefan Reichmann Mag. (FH) Stefan Reichmann
nadomestni občinski odbornik

roj. 1983
poklic: fotograf
Selkach/Želuče
Michael Mischkulnig Michael Mischkulnig
nadomestni občinski odbornik

roj. 1963
poklic: biokmet
Franzendorf/Branča vas
Lena Wuzella, B.A.
roj. 1994
poklic: nameščenka
Strein/Stranje
Mag. Stefan Schellander
roj. 1958
poklic: PVŠ-direktor
Pugrad/Podgrad
DI Olga Voglauer
roj. 1980
poklic: biokmetica
Fellersdorf/Bilnjovs
Leonard Krušic
roj. 2000
poklic: nameščenec
Wellersdorf/Velinja vas
Mag.a Daniela Kulnik
roj. 1976
poklic: učiteljica
Selkach/Želuče
Michael Zablatnik
roj. 1949
poklic: upokojenec
Fellersdorf/Bilnjovs
Mag.a Darja Mischkulnig-Stojanovska
roj. 1987
poklic: nameščenka
Franzendorf/Branča vas
Simon Bostjančič
roj. 1997
poklic: Chef de Rang
Franzendorf/Branča vas
Mitja Kolter
roj. 1985
poklic: klepar
Ludmannsdorf/Bilčovs
Nadja Reichmann
roj. 1986
poklic: bančna nameščenka
Moschenitzen/Moščenica
Anton Krušic
roj. 1967
poklic: klepar
Muschkau/Muškava
Dipl.-Päd. Cäcilia Mischkulnig
roj. 1961
poklic: učiteljica
Franzendorf/Branča vas
Sebastijan Krušic
roj. 2000
poklic: železodelavec
Wellersdorf/Velinja vas
Ingrid Zablatnik
roj. 1955
poklic: upokojenka
Fellersdorf/Bilnjovs
Tereza Maletz
roj. 1996
poklic: študentka
Fellersdorf/Bilnjovs
Markus Mischkulnig
roj. 1993
poklic: podjetnik
Franzendorf/Branča vas
Helena Reichmann
roj. 1999
poklic: študentka
Selkach/Želuče
Franz Krušič
roj. 1964
poklic: kmet
Wellersdorf/Velinja vas
Lena Kolter
roj. 1997
poklic: študentka
Ludmannsdorf/Bilčovs
DI Dr. Rudolf Vallant
roj. 1966
poklic: metalurg
Wellersdorf/Velinja vas
Augustin Zablatnik
roj. 1953
poklic: upokojenec
Ludmannsdorf/Bilčovs