LoginBILČOVS / LUDMANNSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bilčovs / Ludmannsdorf

PROGRAM

Težišča našega bodočega občinskega dela

  • Samostojnost pri oskrbi s pitno vodo
  • Uresničitev decentralnega čiščenja vodnih odplak
  • Koriščenje domačih surovin in zagotavljanje delovnih mest v kmetijstvu
  • Partnerstvo med starimi in mladimi
  • Skupna prihodnost z ohranitvijo domače infrastrukture