LoginŠMARJETA / ST. MARGARETEN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Šmarjeta v Rožu / St. Margareten im R.

PROGRAM

Hočemo

  • Zastopati kulturne, gospodarske in socialne interese ter pravice vseh občanov, neodvisno od narodnosti in politične pripadnosti.
  • Konstruktivno sodelovanje in soodločanje v vseh življensko važnih vprašanjih občanov. Smo za realizacijo vseh stvarno in strokovno utemeljenih predlogov - tudi drugih frakcij.
  • Izkoristiti podpore EU s čezmejnim sodelovanjem
  • Pospeševanje kmetijstva; stalno strokovno, pravno in finančno pomoč kmetom
  • Asfaltiranje cest do gorskih kmetij
  • Pospeševanje prireditev, ki služijo sožitju obeh narodov v občini ter razširanju aktivnega skupnega dela.
  • Dvojezičnost v otroškem vrtcu


Program kot PDF