LoginGLOBASNICA / GLOBASNITZ


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Globasnica / Globasnitz

PROGRAM

Težišča našega prihodnjega občinskega dela

SAMOSTOJNOST pri oskrbi s pitno vodo

 • dolgorčno zagotoviti zadružno oskrbo s pitno vodo v občini
 • zaščititi vrelce na Peci pred onesnaževanjem
 • zagotoviti vodne zadruge z nadomestno vodno oskrbo
 • preprečiti razprodajo domače vode

URESNIČITEV decentralnega čiščenja vodnih odplak

 • decentralno čiščenje vodnih odplak z zadrugami
 • socialno prilagojenje pristojbine za čiščenje vodnih odplak
 • zmanjšanje stroškov z dodatnimi podporami EU
 • omogočiti lastno sodelovanje pri gradnji kanala
 • socialni načrt za priključek na kanal

KORIŠČENJE domačih surovin in zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

 • svetovanje in pospeševanje pri preusmeritvi na biološko maso
 • skupno organizirano pridobivanje surovin ter predelava in prodaja v občini z vključitvijo kmetov

PARTNERSTVO med starimi in mladimi

 • komunikacijska in varstvena ustanova za upokojence in otroke kot razbremenitev za družine in zaposlene
 • servis za upokojence (pomoč pri nakupovanju, uradnih obiskih ali hišnih delih in podobno)
 • časovna borza za dnevno hišno delo

SKUPNA PRIHODNOST za ohranitev domače infrastrukture

 • dolgoročna ohranitev pošte, žandarmerije, šole, vrtca itd.
 • nakup in ureditev gradbenih zemljišč ter prodaja po ugodnih cenah domačinom
 • ohranitev in naselitev novih podjetij
 • ojačitev lokalne infrastrukture s pomočjo čezmejnega sodelovanja