LoginGLOBASNICA / GLOBASNITZ


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Globasnica / Globasnitz

Bernard Sadovnik Bernard Sadovnik
župan

roj. 1964
poklic: nastavljenec
Podroje / Podrain
Peter Hutter Peter Hutter
1. podžupan

roj. 1973
poklic: nastavljenec
Večna vas/Wackendorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Mag. Milena Lipuš - Hartmann Mag. Milena Lipuš - Hartmann
občinska odbornica

roj. 1984
Strpna vas / Traundorf
9143 Smihel / St. Michael
Hanzej Bricman Hanzej Bricman
občinski odbornik

roj. 1960
poklic: mizar
Strpna vas/Traundorf
9143 Šmihel/St. Michael
Andreas Pitschek Andreas Pitschek
občinski odbornik

poklic: zidar
Šteben/St.Stefan
9142 Globasnica/Globasnitz
Stefan Schmautzer Stefan Schmautzer
občinski odbornik

roj. 1978
Mala vas / Kleindorf
9142 Globasnica / Globasnitz
Christian Koren Christian Koren
občinski odbornik

roj. 1965
Podroje / Podrain
9142 Globasnica / Globasnitz
Hubert Kordež Hubert Kordež
roj. 1960
poklic: kmet
Podjuna/Jaunstein
9142 Globasnica/Globasnitz
Marko Perč Marko Perč
roj. 1986
Šteben / St.Stefan
9142 Globasnitz / Globasnica
Bernardka Kordesch Bernardka Kordesch
roj. 1951
poklic: gospodinja
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Hubert Johann Dumpelnik Hubert Johann Dumpelnik
roj. 1956
poklic: hišnik
Šteben/St.Stefan
9142 Globasnica/Globasnitz
Guido Sadjak Guido Sadjak
roj. 1965
poklic: CNC-programer
9142 Globasnica/Globasnitz
Gottfried Ludrant Gottfried Ludrant
roj. 1952
poklic; upokojenec

Globasnica / Globasnitz
Tatjana Gabriela Božič Tatjana Gabriela Božič
roj. 1966
poklic: učiteljica
Podroje/Podrain
9142 Globasnica/Globasnitz
Stefan Jenšac Stefan Jenšac
roj. 1970
poklic: bio-kmet
Podroje/Podrain
9142 Globasnica/Globasnitz
Marko Gregorič Marko Gregorič
roj. 1961
poklic: inštalater
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Branko Hudl
roj. 1976
poklic: orodjar/ključavničar
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Radovan Markitz Radovan Markitz
roj. 1967
poklic: zidar
Mala vas/Kleindorf
9142 Globasnica/Globasnitz
Erich Johann Schmautzer
roj. 1983
poklic: trgovec
Šteben/St.Stefan
9142 Globasnica/Globasnitz
Christian Mario Fratschko Christian Mario Fratschko
roj. 1967
poklic: avtomehanik
Večna vas/Wackendorf
9142 Globasnica/Globasnitz