LoginVRBA / VELDEN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Vrba / Velden

Pravna država & demokracija

EL podpira nadstrankarsko pobudo

EL podpira nadstrankarsko pobudo

26.03.2008 - 13:09

Na Koroškem politika zafrkava slovensko narodno skupnost in ne stori nič za ustvarjanje dobrega ozračja, teptajo se pravila pravne države in kršijo celo osnovna načela demokracije.
Proti tem nevarnim težnjam se je ustanovila iniciativa PRAVNA DRŽAVA & DEMOKRACIJA, ki pripravlja med drugim protestno manifestacijo v Celovcu.


Na Koroškem so žrtve neupoštevanja pravne države skupaj s Slovenci tudi azilanti in ljudje nekrščanske veroizpovedi.
Tako se brez pravne osnove izrivajo priseljenske družine na osnovi napačnih sumov, tako se krati verska svoboda, tako se ne izvaja razsodb ustavnega sodišča ali pa se diskriminatorno vztraja pri nedemokratičnem volilnem redu z odkritim ciljem, da se koroškim Slovencem onemogoči udeležba v deželnem zboru. Vse to ostaja brez ugovora merodajnih političnih zastopnikov, ki so po funkciji hkrati zaobljubljeni ščitniki demokracije in pravne države.

Nekatere stranke tako politiko odkrito podpirajo, spet druge enostavno molčijo. To je slika dežele, ki s tako politiko vse bolj prepušča polje demagoškim politikom in desni ideologiji.

Nesmiselno in politično naivno je iskati sodelovanje in konsenz s skupinami, ki so bile desetletja dolgo gonilne sile v asimilacijski politiki. Do danes niso našle iskrene besede obžalovanja! Ni zadosti resnega in verodostojnega znaka, da bi domovinske organizacije resno spremenile svojo ideologijo in svoj odnos do pravne države in do slovenske narodne skupnosti.

EL se veseli vsake pobude, ki na te hude nevšečnosti opozarja in ki prikazuje drugo Koroško, namreč odprto, solidarno in demokratično. Pozivamo vse simpatizante odkritega dialoga, da podprejo to pobudo in se ji priključijo.
Več na spletni strani:
http://www.initiative-rechtsstaat.at

Predstavniki iniciative z leve: Dejan Zwitter (slovenske mladinske organizacije), Farhad Paya, Peter Gstettner, Felix Wieser, Rudi Vouk.

KOMENTARJI